Voorbeeld uitnodigingsbrief voor ouderavond 1

advertisement
Ouderavond
‘Beginnen aan de basis’
maandagavond 24 februari 2014
19:30 – 22:00 uur
voor ouders van groep 1 t/m 8
De basis voor lichamelijke en relationele ontwikkeling wordt gelegd als baby’s geboren
worden. Via aanraking kan een kind zich hechten aan zijn ouders. Als een kind opgroeit,
ervaart een kind hoe zijn/haar lijf eruit ziet en ontwikkelt. Ook leert het hoe lichaamsdelen
heten en dat jongens en meisjes verschillen. In een volgende fase van ontwikkeling leert
het kind samen met anderen te spelen, vriendschappen te maken en leert het gevoelens
te begrijpen. Als kinderen in de puberteit komen worden gevoelens sterker. Een kind krijgt
vragen over verliefdheid, zoenen, vrijen, ziektes en voortplanting. Het onderwerp neemt
daardoor een steeds grotere plek in bij het kind én in zijn omgeving.
Onze school vindt het belangrijk, dat kinderen actief leren over lichamelijke en relationele
ontwikkeling op een manier die bij hun leeftijd en belevingswereld past. Door les te geven
over de genoemde onderwerpen leren kinderen geleidelijk over hun lijf, groeien,
gevoelens en relaties. Hierdoor worden ze weerbaarder en wordt ook tegenwicht geboden
aan beelden, verhalen en ontwikkelingen die zich in onze maatschappij afspelen.
Graag willen we u als ouder of opvoeder bij het onderwerp betrekken door u uit te nodigen
voor deze ouderavond.
De avond wordt verzorgd door een medewerker van GGD HM. Bij deze avond zullen ook
leerkrachten aanwezig zijn. Er wordt verteld over de lichamelijke, relationele en seksuele
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar, dus ouders van groep 1 tot en met groep 8
zijn van harte welkom! Ook wordt besproken hoe lichamelijke en relationele ontwikkeling
aan de orde kan komen op de basisschool. U kunt van gedachten wisselen met andere
ouders en kennismaken met het onderwerp via interactieve werkvormen. Tijdens de
avond (of achteraf) kunt u vragen stellen over het onderwerp.
Wij stellen uw aanwezigheid tijdens deze ouderavond zeer op prijs. Deze ouderavond zal
op beide locaties op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Om vooraf te kunnen bepalen hoeveel
ouders er komen, willen wij u vragen om een mail te sturen. Daarin graag vermelden met
hoeveel personen u komt en van wie u de ouder bent. U kunt hiervoor het
klassenmailadres gebruiken. (Mocht u meerdere kinderen hebben, dan hoeft u maar één
email te sturen!)
Met vriendelijke groet,
Team de Wingerd
Download