5746 Weerbaarheid en ontwikkeling van meisjes in Egypte

advertisement
Project 5746
Weerbaarheid en ontwikkeling van meisjes in Egypte
Met de sector Kinderontwikkeling richt Dorcas zich op het verbeteren van de
levensomstandigheden en de leefomgeving van kwetsbare kinderen. Dorcas ondersteunt hen bij
het creëren van een beter toekomstperspectief, zodat ze in staat zijn om voor zichzelf te zorgen als
ze eenmaal volwassen zijn.
Waar
Caïro en dorpen ten zuiden van Caïro, Egypte.
Waarom
Misbruik van vrouwen en geweld tegen vrouwen komt
veelvuldig voor in Egypte, ondanks de wetgeving die de
vrouwen hiertegen zou moeten beschermen. Meisjes en
vrouwen worden op verschillende manieren misbruikt en
vernederd: door gedwongen prostitutie, incest,
vrouwenbesnijdenis, en lichamelijke en psychische
mishandeling. Verder worden ze ten opzichte van
jongens consequent achtergesteld. De discriminatie van
meisjes en vrouwen leidt ook tot minder mogelijkheden
op sociaal en economisch gebied en op het gebied van
onderwijs.
Doel van het project
Het programma biedt sociale vaardigheidstraining en
weerbaarheidstraining, psychosociale begeleiding,
medisch onderzoek en diverse vormen van onderwijs,
zoals alfabetisering en vaktraining met mogelijkheden tot
werkgelegenheid.
Doelgroep
Dit project richt zich op meisjes en jonge vrouwen in de
leeftijd van 9 tot en met 18 jaar die in een situatie van
misbruik en mishandeling leven of die het risico lopen
om hierin terecht te komen. Een onderdeel van het
programma is gericht op jongens in de leeftijd van 9 tot
en met 12 jaar; hun wordt geleerd om respectvol met
meisjes om te gaan. De ouders worden betrokken in het
programma door een ze een actieve rol te laten spelen in
de bescherming van hun dochters en in het bieden van
mogelijkheden, zodat de meisjes zich kunnen
ontwikkelen tot fysiek en mentaal gezonde vrouwen.
Projectduur
2015 - 2017.
Werkwijze
Dit project wordt uitgevoerd door de lokale
partnerorganisatie in Egypte. Door dit programma wordt
aan meisjes en jonge vrouwen niet alleen geleerd om
zich weerbaarder op te stellen in de samenleving, maar
ook worden zij toegerust om de gemeenschap van
binnenuit positief te veranderen. De meisjes en jonge
vrouwen krijgen tevens psychosociale begeleiding voor
de verwerking van opgelopen trauma’s en het verbeteren
van hun zelfbeeld. Dit draagt bij aan de lichamelijke en
psychische gezondheid van de meisjes. De jonge
vrouwen leren door een training te voorzien in een eigen
inkomen, waardoor zij onafhankelijker worden. De
ouders worden betrokken in het programma door middel
van bijeenkomsten over ouderschap. Zo leren zij hoe ze
hun dochters kunnen bijstaan in een gezonde
ontwikkeling.
Landeninformatie
Egypte
.
Dorcas zet zich in om de levensomstandigheden van de armen in Egypte te verbeteren. Zo heeft Dorcas tientallen
huizen gerenoveerd, mensen toegang tot water en sanitatie gegeven, circa 25 gehandicaptencentra opgezet en
programma’s ondersteund die mensen helpen om werk te vinden of een eigen bedrijf te beginnen. Dorcas wil hier in
de toekomst mee doorgaan, met bijzondere nadruk op de positie van kwetsbare vrouwen en meisjes en aandacht
voor de zorg van gevangenen.
In Egypte leeft ongeveer 44 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Armen in Egypte, vooral in het zuiden
van het land, kunnen niet of weinig gebruik maken van basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, water
en sanitaire voorzieningen.
De kwaliteit van het (beroeps)onderwijs en de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt laten te wensen over. Twaalf
procent van de Egyptenaren is werkloos; onder hen zijn veel jongeren. Door een gebrek aan water en sanitaire
voorzieningen lijden veel ouderen en kinderen aan watergerelateerde ziektes.
Door de recente politieke en economische ontwikkelingen verslechtert de situatie verder. Deze ontwikkelingen hebben
ook een negatief effect op de verhoudingen tussen moslims en christenen en op de positie van vrouwen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards