PowerPoint-presentatie

advertisement
Hoofdstuk 10 Conflicten
Paragraaf 2 Hoe ontstaan conflicten?
Oorzaken van conflicten:
-
streven naar onafhankelijkheid
grondgebied, grenzen
grondstoffen, hulpbronnen
spanningen tussen bevolkingsgroepen
slechte leefomstandigheden
slechte of zwakke regering
Paragraaf 3 Grenzen
Als een volk geen eigen staat heeft:
1 woont het met meerdere volken in één staat.
2 woont het in meerdere staten tegelijk. Bijvoorbeeld de
Koerden: die zijn overal een minderheid.
Vervelende omstandigheden waarin minderheden leven:
- afgelegen gebieden
- achtergesteld en onderontwikkeld
- moeilijk contact met familie in buitenland
- eigen taal en cultuur zijn soms verboden
Paragraaf 4 Conflict en cultuur
Cultuur: de gewoonten en gebruiken van een volk.
Cultuurverrijking: het overnemen van culturele
eigenschappen van een ander volk.
Cultuurbotsing: als culturen niet samen gaan.
Dit kan leiden tot:
- religieuze conflicten.
- etnische conflicten.
Internationaal terrorisme: Al Qaida.
Paragraaf 5 De strijd om water
Er is een wereldwijd gebrek aan zoet water:
- omdat er meer van wordt verbruikt dan door de natuur
kan worden aangevuld.
- omdat de wereldbevolking groeit.
- door overconsumptie.
- door watervervuiling.
- door waterverspilling.
Aanpak van watertekorten:
- druppelirrigatie
- ontziltingsinstallaties om zout water zoet te maken
- stuwdammen
Paragraaf 6 Gevolgen van conflicten
Gevolgen van conflicten:
-
grote groepen vluchtelingen en ontheemden
veel gewonden en doden
problemen in het dagelijks leven van burgers
minder inkomsten uit toerisme
Mensen die vluchten kunnen in een ander land
politiek vluchteling worden.
Als het nog niet zeker is of ze mogen blijven, heten ze
asielzoekers.
Download