PowerPoint-presentatie

advertisement
Van Contract naar Contact
Janette de Haan en Esther de Groot
Hartekamp Groep
10 juni 2015/ Utrecht
Hartekamp Groep
•
•
•
•
•
ruim 1.350 cliënten en meer dan 50 locaties;
verstandelijke of meervoudige beperking;
alle leeftijden (0-100);
van ambulant tot 24 uurszorg;
verschillende domeinen: Wlz, Jeugdwet, Wmo
•
www.hartekampgroep.nl
Financieringsstroom
tot 1 januari 2015
vanaf 1 januari 2015
Financieringsstroom
AWBZ
Wlz, Wmo en Jeugdwet
Financier
1 zorgkantoor
1 zorgkantoor
8 gemeenten Wmo
12 gemeenten Jeugdwet
Continuïteit van zorg
3 gemeenten Wmo
6 gemeenten Jeugdwet
2 gemeenten GGZ-c
“alles begint met een contract”
Hervorming langdurige zorg
•
•
•
•
•
kennismaken in/netwerken met gemeente;
transitie van de organisatie;
aanbestedingen;
contracteren;
op orde brengen van de administratieve
processen
‘veranderen kost tijd’
Wat ging goed
• communicatie tussen gemeenten en aanbieder in
voortraject;
• gezamenlijke aanbesteding door gemeenten;
• heldere aanbestedingsdocumenten;
• directe contacten met gemeenten en CJG
De uitdaging
•
•
•
•
•
•
nieuw elektronisch cliëntendossier in juli 2014;
transitie, transformatie en bezuinigen;
verschillende regels bij verschillende gemeenten;
contracten met onderaannemers;
cliënten informeren;
cliënten buiten de regio of sectorvreemd
De uitdaging
• transformeren kost tijd;
• van gezamenlijk aanbesteden naar gemeente als
individu;
• continuïteit van zorg;
• Verschillende contracten (één of twee jaar)
De opdracht
• herinrichten en doorvoeren van de nieuwe
eisen m.b.t. registratie, facturatie,
managementverantwoording, externe
audits;
• per financieringsvorm;
• per gemeente;
• per cliënt
De uitdaging
• op zoek naar overeenkomsten en
verschillen;
• wat kan in het ECD en wat (nog) niet;
• vele checklists;
• veel testen;
• Intern gericht
iWmo/iJW
•
•
•
•
maar eerst nog even niet;
gemeentelijke kant;
extra inrichtingen;
zorglogistiek doorgewinterd in
berichtenverkeer;
• extern gericht;
“het heeft tijd nodig”
Nog meer veranderingen
•
•
•
•
•
•
naast herinrichting en doortesten ECD;
intake met nieuwe eisen;
toewijzen van zorg gaat anders;
factureren / declareren vermenigvuldigt;
zorgovereenkomsten;
CAK
Nog meer uitdagingen
• (4)maandelijks rapportage aan /
gesprekken met gemeentes;
• monitoring van productieafspraken;
Van Contract naar contact
• gemeentes (en zorgaanbieders) zoeken
contact;
• contactpersonen kennen helpt
“samen komen we er wel uit”
Om bij stil te staan
Draagt het administratieve oerwoud met
verschillende partners bij aan de
kanteling?
Zou uniformering van administratieve
processen kostenbesparing opleveren?
Esther de Groot https://nl.linkedin.com/pub/esther-de-groot/10/837/244
Janette de Haan https://www.linkedin.com/in/janettedehaan
Download