Titel

advertisement
Oefentherapie Cesar/Mensendieck:
Specialist in het aanleren van
gezond beweeggedrag
dag maand jaar
Naam
Inhoud
• Definitie
• Ontstaan oefentherapie
• Behandelmethode
• Specialist in houding en beweging
• Welke klachten
Inhoud (2)
• Richtlijnen
• Verwijzers
• Zorgverzekering
• Praktijkzoeker
Definitie
• Paramedische zorg gericht op houding en
beweging
• Oefeningen t.b.v. bestaande klachten of
het voorkomen van klachten
• Totaalbeeld
Ontstaan Cesar/Mensendieck
Bess Mensendieck (1867-1957) Marie Cesar (1894-1975)
- Bewust en totaal bewegen
- Opleiding en cursussen
gevolgd bij Mensendieck
- Opleiding start 1928 in
Amsterdam
- Opleiding gestart in
Utrecht
De oefentherapeut
In de loop van tijd zijn Cesar en
Mensendieck steeds meer naar elkaar toe
gegroeid.
De beroepsvereniging spreekt dan ook van
‘de oefentherapeut’ in plaats van Cesar of
Mensendieck
Behandelmethode
Anamnese > Screening > Onderzoek
> Behandeldoel/plan > Behandeling
> Tussenevaluatie > Eindevaluatie
De oefentherapeut is
dé specialist in
houding en beweging
Houding en bewegingsspecialist
• Klachten worden voorkomen of in stand
gehouden door de manier van bewegen;
• Samen met de patiënt dagelijkse
handelingen (werk, sport en hobby’s)
bekeken en aangepast voor een zo’n
optimaal gebruik van het lichaam.
Klachten
• Algemeen
• Neurologische aandoeningen
• Orthopedische aandoeningen
• Reumatologische aandoeningen
• Respiratoire aandoeningen
• Gynaecologische aandoeningen en zwangerschap
• Spanningsklachten en overbelasting
• Sensomotorische aandoeningen (bij kinderen)
Algemeen
• Rugklachten
• Nek- en schouderklachten
• Heup- en knieklachten
• Verbeteren ademtechnieken
• Verbetering houding/beweging
• Arbeidsrelevante klachten; verbeteren werkhouding
• Revalidatie
• Bewegingsarmoede
• Gevolgen van chronische aandoeningen
Neurologische aandoeningen
• Cervicaal syndroom / Brachialgie
• Ischialgie / radiculair syndroom
• H.N.P. (conservatief, pre- en postoperatief)
• Migraine
• C.V.A.
• M. Parkinson
• Mulitple sclerose
• Whiplash
• Spierziekten
Orthopedische aandoeningen
• Houdingsanomalieën
• Degeneratieve afwijkingen
• Groeistoornissen
• Standsafwijkingen van gewrichten
• Thoracic outlet syndroom
• Surménage
• Hypermobiliteit
• Contracturen
• Revalidatie na trauma en chirurgische ingrepen
• Osteoporose
Reumatologische aandoeningen
• Reumatoïde artritis
• Arthrosis Deformans
• M. Bechterew
• Fibromyalgie
Respiratoire aandoeningen
• COPD
• Ademhalingsinsufficiëntie
• Hyperventilatie
Gynaecologische aandoeningen en
zwangerschap
• Incontinentia alvi
• Prolapsen
• Vaginistische klachten
• Mictieklachten (Stress- en urge- incontinentie)
• Verzakking
• Zwangerschap gerelateerde klachten
zoals rug en bekkenklachten
• Bekkenbodem problematiek
Spanningsklachten en overbelasting
• Stress
• Tension headache
• Hyperventilatie
• Lumbago
• Cervicobrachialgie
• KANS
• Bewegingsangst
• Slaapstoornissen
Sensomotorische aandoeningen
(bij kinderen)
• Stoornissen en achterstand in de motorische
ontwikkeling bij kinderen
• Problemen met fijne en grove motoriek
• Hyperactiviteit
Richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Algemene richtlijn oefentherapie
Artrose
Bechterew
Bekkenklachten
COPD
Idiopathische Scoliose
Nek- en schouderklachten
Osteoporose
Parkinson
Urine incontinentie
Whiplash
Verwijzers
• Huisarts
• Specialisten (neuroloog, reumatoloog, orthopeed etc.)
• Verloskundigen
• Bedrijfsarts
• Advies andere 1e lijns paramedici (zoals fysiotherapeut,
podotherapeut etc.)
Zorgverzekering
Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Niet chronische aandoeningen
> (eerste 9 vergoedingen uit basis verzekering, daarna AV)
Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Chronische aandoeningen
> (vergoeding verschilt per zorgverzekeraar)
Volwassenen – Niet chronische aandoeningen
> (vergoeding uit AV; aantal verschilt per verzekeraar)
Volwassenen - Chronische aandoeningen vernoemd op de chronische lijst
> vergoeding uit AV; na 20 behandelingen vergoeding uit
basisverzekering)
Lijst met chronische aandoeningen ingekort
Praktijkzoeker
Kijk op www.oefentherapeut.nl
onder Praktijkzoeker
Download