Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie

advertisement
Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie
________________________________________________________________________________
Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie
Ingangsdatum 1 januari 2017
Algemeen
 Op deze lijst staan de aandoeningen die op grond van artikel B.8. van de
verzekeringsvoorwaarden recht kunnen geven op fysiotherapie en/of oefentherapie.
 Deze lijst is gelijk aan bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.
 U hoeft geen akkoordverklaring aan ons te vragen als u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut
gaat waarmee wij een zorgovereenkomst hebben gesloten. U kunt die zorgverleners vinden op
onze internetsite. De therapeut beoordeelt namens ons of uw aandoening voorkomt op de “Lijst
met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie”.
 Het aantal behandelingen waar u recht op hebt, staat in de voorwaarden genoemd. Samengevat:
B.8.1. vanaf 18 jaar Fysiotherapie en
oefentherapie
B.8.2. vanaf 18 jaar Bekkenfysiotherapie
B.8.3. tot 18 jaar
Fysiotherapie en
oefentherapie
100% bij genoemde aandoeningen, 1e 20
behandelingen niet
100%, 9 behandelingen
100% bij genoemde aandoeningen;
100% bij overige aandoeningen, 9 behandelingen
plus eventueel 9 extra
Let op: De behandelingen die niet uit uw zorgverzekering vergoed worden, kunnen uit uw
aanvullende verzekering vergoed worden.
 Bij een aantal aandoeningen is sprake van een maximale behandelduur; die staat in de lijst
hieronder genoemd.
Een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel
cerebrovasculair accident (CVA)
ruggemergaandoening
multipele sclerose
perifere zenuwaandoening indien sprake is van
motorische uitval
extrapyramidale aandoening
motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van
het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar
aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel
cerebellaire aandoening
uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de
hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van
hersenletsel
radiculair syndroom met motorische uitval
duur van behandeling is maximaal drie
maanden
spierziekte
myasthenia gravis
Een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat
aangeboren afwijking
progressieve scoliose
juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar
________________________________________________________________________________
575.709.000.000.1650
pagina 1 van 2
Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie
________________________________________________________________________________
reflexdystrofie
fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase
of morbus Paget
frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)
hyperostotische spondylose (morbus Forestier)
collageenziekten
status na amputatie
whiplash
postpartum bekkeninstabiliteit
fracturen indien deze conservatief worden behandeld.
Een van de volgende overige aandoeningen
Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake
is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie
voor COPD
aangeboren afwijking van de tractus respiratorius
lymfoedeem
littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma
status na opname in een ziekenhuis, een
verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan
wel na dagbehandeling in een instelling voor
revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het
herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de
dagbehandeling
perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine
weke delen tumoren
de duur van behandeling is maximaal
twaalf maanden
de duur van de behandeling is maximaal
drie maanden. Indien hierna nog sprake is
van
de
trias
bewegingsverlies,
conditieverlies en cognitieve stoornissen,
kan deze periode verlengd worden met
maximaal zes maanden.
duur van behandeling is maximaal drie
maanden
duur van behandeling is maximaal zes
maanden na conservatieve behandeling
duur van de behandeling is maximaal
twaalf maanden in aansluiting op ontslag
naar huis of beëindiging van de
behandeling in de instelling
de duur van behandeling is maximaal
twaalf maanden
duur van behandeling is maximaal twee
jaren na bestraling
diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is
van ventilatoire beperking of diffusiestoornis
________________________________________________________________________________
575.709.000.000.1650
pagina 2 van 2
Download