Wereldgodsdiensten Symbool Jodendom Symbool Boeddhisme

advertisement
Bronvermelding
Animisten geloven dat alles een bepaalde
kracht heeft. Donder, regen, wind en de zon
bijvoorbeeld. Mensen hebben ook krachten
volgens de animisten.
Het animisme is het allereerste geloof in de
wereld, niemand is de echte uitvinding.
Ze eren de natuurkrachten en soms wordt
die kracht voorgesteld als een god of geest.
(dondergod,
watergeest)
Goden
die
wereldwijd worden geëerd kennen de
animisten niet. Het animisme wordt in elk
land, streek of zelfs dorp anders gevierd.
Als je dood gaat geloven ze dat je geest
beslist wat hij of zij gaat doen. Ze blijven bij
het graf, over de aarde reizen of naar het
geestenrijk gaan.
http://www.google.nl/ Afbeeldingen.
http://wereldgodsdiensten.samsam.net/
Marije de Boer
Lat1c
27-03-'12
Wereldgodsdiensten
Symbool
Wat vind ik speciaal:
Ik vind het speciaal dat het animisme het
allereerste geloof is en het nog bestaat.
Animisme
Wereldgodsdiensten www.picozone.nl
Boeddhisme
Symbool
Symbool
Jodendom
Boeddhisten gebruiken de leer van
Siddharta Gautama. Hij was een prins en
werd in 563 v.Christus geboren in Nepal.
De eersten boeddhisten waren monniken.
Nu leven er zo'n 400 miljoen boeddhisten.
Siddharta wilde weten waarom er verdriet
was in de wereld. Hij was rijk en machtig,
dus hij kon daar niet achter komen. Dus hij
liet al zijn spullen achter en werd monnik.
Na jaren zwerven wist hij waarom er
verdriet was en hoe je het kon oplossen.
Sindsdien noemde hij zichzelf Boedda. Het
Boeddhisme is dus eigenlijk geen
godsdienst, want Boeddha was een gewoon
mens.
De Joden zijn een oud volk. Vroeger heette
ze Hebreeën en ze leefden in het
Midden-Oosten. Iedereen met een Joodse
moeder is Jood. Je kan je ook bekeren tot
het jodendom. Je hebt twee richtingen in
het jodendom. Traditionele joden houden
zich bezig met de wetten en voorschriften,
de liberale joden gaan er wat vrijer mee om.
De joden geloofden dat hun leiders gekozen
werden door God. Vroeger waren de leiders
rechters, koningen of rabbijnen. Bij de
traditionele Joden is de rabbijn altijd een
man, bij de liberale Joden kan het ook een
vrouw zijn.Er zijn meer dan 15 miljoen joden
op de wereld.
Wat vind ik speciaal:
Ik vind het speciaal dat Siddharta/Boeddha
zijn prinsenleven vaarwel zei en monnik
werd.
Wat vind ik speciaal:
Ik vind het speciaal dat in de tweede
wereldoorlog Joden vervolgd werden. En
dat ze nu nog bestaan ook al werden ze
vermoord.
Symbool
Wat vind ik speciaal:
Ik vind het speciaal dat een godsdienst die
1000 jaar voor Christus is begonnen nu nog
bestaat zonder boek of iets waarin staat wat
ze moeten doen.
Voodoo-aanhangers geloven dat de wereld
door een god is geschapen en dat er een
heleboel goden en godinnen en andere
onzichtbare krachten bestaan.
Er bestaat geen heilig voodoo-boek waarin
staat wat de aanhangers moeten doen en
wat verboden is. Aanhangers leerden het
van hun ouders en die weer van hun
ouders. Er zijn wel boeken over voodoo,
daarin staat hoe het met de goden en
godinnen zit.
Voodoo-aanhangers geloven dat er een
oppergod is. Hij heeft verschillende namen
maar de meest voorkomende zijn Mawu en
Bondye.
Voodoo
Islam
Wat vind ik speciaal:
Ik vind het speciaal dat de godsdienst per
land of zelfs per dorp zichtbaar is, en dat
het toch een geloof is.
Van het Hindoeïsme word gezegd dat het
de oudste, nog bestaande, godsdienst is.
Het is een godsdienst die op veel
verschillende manieren geleefd kan worden.
Daarom is het verschil per land of per dorp
zichtbaar.
Het Hindoeïsme kent geen vaste god, het
heeft veel verschillende goden. Een Hindoe
kiest zijn god uit waarvoor hij bid of offers
brengt.
Hindoeïsme
Symbool
Symbool
Symbool
Christendom
De mensen die in de islam geloven heten
moslims.
De moslims geloven in maar 1 god, Allah.
Zijn profeet heet Mohammed.
Het heilige boek van de islam is de Koran,
hierin staan alle verhalen van Allah en
Mohammed.
Overal ter wereld komen moslims voor, het
meeste in het Midden-Oosten.
Moslims komen in moskeeën samen om te
bidden en te zingen. De mannen worden
daar van de vrouwen gescheiden.
Moslimvrouwen dragen meestal een
hoofddoek.
Een keer in hun leven moeten moslims een
bedevaart naar Mekka maken.
Het christendom is het geloof in God, die
bestaat uit de heilig drie-eenheid: God de
vader, Jezus zijn zoon en de heilige geest.
Jesus is geboren ongeveer 2000 jaar
geleden. Toen hij 33 jaar was, werd hij
gekruisigd. De christenen bidden in de kerk,
dat is het huis van god. Je hebt
verschillende feesten, maar de belangrijkste
zijn Pasen en Kerstmis. Bij Pasen wordt
gevierd dat Jezus opstond uit de dood en
met Kerstmis wordt gevierd dat Jezus werd
geboren.
Wat vind ik speciaal:
Ik vind het speciaal dat Jezus was
gekruisigd en toen was opgestaan uit de
dood.
Wat vind ik speciaal:
Ik vind het speciaal dat de Moslimvrouwen
voor hun geloof uitkomen en gewoon een
hoofddoek dragen.
Download