Vacature leerkracht structuurgroep feb 2017 - cpv

advertisement
SBO De Dijk biedt vraaggericht speciaal basisonderwijs aan een verbrede populatie kinderen. Onze school richt
zich op kinderen van 4 tot en met 13 jaar en wordt bezocht door kinderen die vanwege leerproblemen grote
moeite hebben met de aangeboden leerstof en/of die door problemen in hun persoonsontwikkeling onvoldoende
toe komen aan leren. Het betreft stoornissen in de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling en/of
ernstige gedrags- en leerproblemen. Pedagogisch klimaat, structuur en kwaliteitszorg staan hoog in ons
vaandel.
We starten een structuurgroep voor jonge kinderen die het elders moeilijk hebben. Oorzaken kunnen zijn
extreme prikkelgevoeligheid, angst, zich onveilig voelen en/of zich minder flexibel op kunnen stellen waardoor zij
zich niet aan kunnen passen. Dit kan zich uiten in moeilijk gedrag (internaliserend of externaliserend). Tevens
kan dit gepaard gaan met cognitieve onder- of overvraging.
De doelgroep is pittig maar bijzonder en het werk is uitdagend en afwisselend. Wij zijn een school waar kinderen
meetellen, zichzelf kunnen zijn en telkens een nieuwe kans krijgen. Sta jij stevig in je schoenen, kun je goed
omgaan met verschillen en schrik je niet van gedragsproblematiek? Solliciteer dan!
Wij zijn op zoek naar:
Leerkracht m/v
2 – 4 dagen per week voor het jonge kind
Onze kinderen verdienen de beste leerkrachten. Daarom zijn wij voor deze vacature op zoek naar een
collega die:













het als een uitdaging ziet om onze kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling;
zich onderzoekend, positief en initiatiefrijk opstelt;
ervaring heeft binnen het (speciaal) basisonderwijs / speciaal onderwijs en affiniteit heeft met de
genoemde doel- en leeftijdsgroep;
een sterk signaleringsvermogen heeft en weet af te stemmen op de onderwijsbehoeften;
stevig in de schoenen staat en kalm en liefdevol blijft als er onrust is;
duidelijk grenzen aangeeft en daarin consequent handelt;
kritisch is op eigen handelen;
communicatief vaardig is, flexibel en transparant kan werken;
op de hoogte is van de didactische leerlijnen;
een teamplayer is;
daadkrachtig, energiek is en hart heeft voor kinderen en onderwijs;
relativerend is en gevoel voor humor heeft;
op (zeer) korte termijn beschikbaar is.
Wat hebben wij te bieden?
 Een benoeming voor bepaalde tijd, met mogelijk uitzicht op benoeming voor onbepaalde tijd;
 Detachering behoort tot de mogelijkheden;
 Werkdagen zijn in overleg te bepalen;
 Werkzaamheden zijn te vervullen door 1 leerkracht voor 4 dagen per week of in combinatie mogelijk met
een duo collega;
 Inschaling volgens Cao PO (LB);
 Mogelijkheden tot scholing en ontwikkeling;
 Een prettige werkomgeving met voldoende uitdagingen en betrokken collega’s.
Heb je interesse?
Mocht je belangstelling hebben voor deze vacature, dan kun je je brief met CV uiterlijk voor 16 februari 2017
richten aan Roland Brans (coördinator Centrum Passend Onderwijs Maas & Waal) en sturen aan
[email protected]
Voor nadere informatie over de procedure en de functie kun je op werkdagen contact opnemen met Marjo Boef
(directeur van SBO de Dijk), 0487-512694 of 06-15535185.
De gesprekken vinden plaats op 24 februari in de ochtend.
Download