SARIER®-methode

advertisement
OCMW Gent
Werkgever:
SARIER®-methode
Risicoveld (Functie) :
Blad:1/7
Risicoanalyse
Opsteller :
Datum :
Omschrijving takenpakket
Voorbeelden van gevaren
Zwaartekracht
Inwerkend op voorwerp  val van voorwerp

Opgeslagen voorwerpen

Voorwerpen die manueel verplaatst worden

Voorwerpen door transportmiddel verplaatst

Voorwerpen waaraan / waarmee men werkt

Hangende lasten
Inwerkend op persoon  val van persoon

Uitglijden op gladde ondergrond

Struikelen over obstakel

Vallen van hoogte
Thermische energie (warmte / koude)
Hoge temperaturen

Omgevingstemperatuur (zon, door installatie, ..)

Hete oppervlakken, voorwerpen

Hete vloeistoffen, dampen, stoom

Gensters, vonken
Lage temperaturen

Omgevingstermperatuur (vrieskou, koelruimte,…à

Koude oppervlakken, voorwerpen

Koude vloeistoffen, gassen
Chemische agentia (producten)
Gevaarlijke producten – mogelijk contact met ogen, huid,
ademhaling, mond - brandrisico
Menselijke kracht
Beweging van persoon zelf

Letsels door verkeerde beweging

Overbelasting door repeterende beweging

Letsel door statische of verkeerde houding

Overbelasting door heffen en tillen

Snijwonde door contact met scherp voorwerp

Kneuzing, wonde door botsen tegen voorwerp
Beweging van andere persoon

Aanrijden bij manueel verplaatsen van kar

Lopen met voorwerp tegen andere persoon
Elektrische energie

Direct contact met stroomvoerende onderdelen

Indirect contact met stroomvoerende onderdelen

Brandgevaar door kortsluiting

Steekvlam door kortsluiting
Mechanische energie

Snijwonden door contact met bewegende delen

Amputatie van vingers door contact met bewegende
delen

Knelling tussen bewegende delen en vaste obstakels

Aangereden worden door een voertuig

Contact met bewegende last (heftruck, rolbrug,…)

Wegvliegende deeltjes in ogen

Geraakt worden door wegvliegende onderdelen

Loskomen van delen onder spanning (spanriemen,
linten, …)
Fysische agentia
Geluid

Veel omgevingslawaai

Veel lawaai door gebruik van toestel
Trillingen

Lichaamstrillingen : trillen van werkvloer, voertuig,..

Hand-armtrillingen : trillen van handgereedschap,…
Optische stralingen

UV, IR, zichtbaar licht, laser
Biologische agentia
Contact met

Dieren

Planten, plantenonderdelen
Psychosociale aspecten

Agressie

Onveiligheidsgevoel

Stress, weinig regelmogelijkheden
Mogelijk contact met ogen, huid, ademhaling, mond

Bacteriën en virussen

Schimmels

Ongedierte

Verstikkingsgevaar in besloten ruimten (regenput,
silo, tank)
OCMW Gent
Werkgever (dienst) :
Blad:2/7
Risicoanalyse
SARIER®-methode
Risicoveld (Functie) :
Mogelijke gevaren
Opsteller :
Schade
Omstandigheden
Risicoevaluatie
Groot/matig/klein
A. Zwaartekracht
Datum :
Maatregelen

Collectieve beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting

Instructie

Andere
Gezondheidstoezicht

IDEWE-code

inenting
Mogelijke gevaren
Schade
Omstandigheden
Risicoevaluatie
Groot/matig/klein
B. Menselijke kracht
Maatregelen

Collectieve beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting

Instructie

Andere
Gezondheidstoezicht

IDEWE-code

inenting
Mogelijke gevaren
Schade
Omstandigheden
Risicoevaluatie
Groot/matig/klein
C. Mechanische energie
Maatregelen

Collectieve beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting

Instructie

Andere
Gezondheidstoezicht

IDEWE-code

inenting
Mogelijke gevaren
Schade
Omstandigheden
Risicoevaluatie
Groot/matig/klein
D. Thermische energie
E. Elektrische energie
F. Fysische agentia
Maatregelen

Collectieve beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting

Instructie

Andere
Gezondheidstoezicht

IDEWE-code

inenting
Mogelijke gevaren
Schade
Omstandigheden
Risicoevaluatie
Groot/matig/klein
G. Chemische agentia
H. Biologische agentia
I. Psychosociale aspecten
Maatregelen

Collectieve beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting

Instructie

Andere
Gezondheidstoezicht

IDEWE-code

inenting
OCMW Gent
Werkgever (dienst) :
Blad:7/7
Risicoanalyse
SARIER®-methode
Risicoveld (Functie) :
Opsteller :
Datum :
Besluit
Te voorziene beschermingsmiddelen, werkkledij
Type, specificaties, …
Te voorziene voorlichting, instructies, …
Andere maatregelen
1
Zie overzichtlijst codes gezondheidstoezicht IDEWE
Gezondheidstoezicht (codes, inentingen)1
2030
2050
2070
2080
2020
2120
3110
3562
3832
4000
4100
4220
4290
4410
5111
5510
5520
6300
6400
8110
8120
lawaai
trillingen
Lage temperatuur
warmte
Infrarode straling
UV-stralen
Biologische agentia (algemeen)
Clostridium Tetani
Virus Hep. A
Dermatose
Roet, teer, minerale oliën
Alkaliën (cement, schoonmaakproducten)
Pesticiden
Microtraumata
Silicose
Allergie van plantaardige of dierlijke oorsprong
Allergie van chemische oorsprong
Veiligheidsfunctie
Activiteit verbonden met voedingswaren
Manueel hanteren van lasten
Beeldschermwerk
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards