hier - Uw natuur

advertisement
MINDFULNESS
Heb je de indruk dat het leven aan je voorbij gaat, een
loopje met je neemt ? Mindfulness helpt om de
kwaliteit van je leven en je werk te verbeteren. Een
training naar een vrij, vol en bewust leven, in het NU.
Aandacht brengen naar het moment is een vaardigheid
die je kan trainen.
Mindfulness brengt westerse en oosterse inzichten over psychologie en bewustwording samen. Via
aandachtsoefeningen, concentratie, gedragspsychologische technieken, meditatie, adem- en
lichaamsbewustzijn leer je bewuster te kiezen hoe je omgaat met de stroom van je gedachten,
emoties en sensaties in je lichaam. Je krijgt inzicht in je geest, laat het verleden en de toekomst waar
deze horen, en komt steeds meer toe in het nu. Het gaat hier om een wetenschappelijk onderbouwde
methode om stapsgewijs met minder spanning in het leven te staan
Elke wetenschappelijk ontwikkelde vorm van mindfulnesstraining kent dezelfde opbouw. We
oefenen eerst stabilisatie, stevigheid, concentratie en bewuste en open aandacht. Daarna volgen
technieken over omgaan met emoties, gedachten, veerkracht, energie, stress en daarna bepaalt de
gekozen focus het vervolg : psychische gezondheid, je leven, je emoties, je gedachten, je mentale
veerkracht, je energiebalans, je werk, relaties, communicatie, je intuïtie en wijsheid, opvoeding. De
training bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten en daartussen oefeningen thuis : formele oefeningen
(ttz aan de hand van gedicteerde oefeningen) en informele (ttz integratie in je dagelijks leven).
Oosterse wijsheid en technieken als inzichtsmeditatie, lichaams-en adembewustzijn en Westerse als
gedragscognitieve en communicatieve vaardigheden worden met elkaar geïntegreerd.
Gaandeweg ken je steeds beter je automatismen, je blokkades en ontwikkel je een mindful
levenshouding. Hierdoor ga je steeds makkelijker om met wat op je afkomt, je krijgt terug greep op je
leven in plaats van te verdrinken in piekeren, emoties, plannen, zorgen. Je rust , humor, creativiteit ,
intuïtie en veerkracht nemen toe en je kan steeds meer aan.
Trek soepele kleding aan en engageer je om ook thuis te oefenen. Ken je nu een persoonlijke crisis,
dan kan je best de mindfulnesstraining uitstellen tot je stabieler bent. Bij twijfel hierover kan je
contact nemen met de trainster : Ria Verplancke; [email protected]
Ria Verplancke is degelijk opgeleid tot mindfulnesstrainster en geeft al vele jaren trainingen, zowel
voor particulieren als in bedrijven. Ze werkt ook vaak in opdracht van ITAM BVBA.
Hierna de concrete data en planning – alle cursussen gaan door in Brugge, bij Moritoen, lange vesting
112. Meer informatie verkrijg je bij Ria Verplancke, www.uwnatuur.be,
[email protected] – 050 280082 – 0495 938 613
Kennismakingsavond mindfulness - 15 januari 2013 , 20-22u
Je krijgt zicht op wat mindfulness inhoudt, hoe het
werkt en welk effect het kan hebben.
In deze kennismakingsavond verneem je het hoe, wat en waarom van mindfulnesstrainingen. Je
krijgt zicht op hoe we concreet te werk gaan en welke effecten we kennen in de hersenen, je
leven, je werk. Je kan vragen stellen en we doen twee oefeningen. Je maakt meteen ook kennis
met de trainster. Zo kan je meer gefundeerd evalueren of deze methode iets is voor jou .
Mindfulness Based Cognitive Therapy - 8 weken, vanaf 31 01 2013, 9:15-11:30
MBCT : dé meest uitgebreide basistraining, met alle facetten
die in een mindfulnesstraining aan bod kunnen komen
Je verhoogt je psychische weerbaarheid, je mentale vitaliteit,
je intuïtie en stressbestendigheid.
MBCT is de meest uitgebreide mindfulnesstraining – je ontwikkelt een andere houding tgo problemen
in je of rond je.
Mindful at Work – zes weken, vanaf 20 02 2013 , 17:45-19:45.
[email protected] :
Maakt je sterk op je werk
Specifieke mindfulness “low dose”, gericht op de bedrijfscontext. Stress, piekeren, in gedachten
verwijlen, burnout ... kan leiden tot fouten, absenteïsme, ziekte, wantrouwen. Mindfulness reikt
vaardigheden aan om hier anders mee om te gaan, zodat vertrouwen in de onderneming groeit,
conflicten , fouten en uitval afnemen en betrokkenheid, creativiteit, geheugen, mentale veerkracht en
vitaliteit gestimuleerd worden. Je kan beter omgaan met deadlines en stress en gaat anders om met je
collega’s. Mindfulness verbetert het geheugen,brengt je dichter bij jezelf, en dus ook naar je
integriteit en authenticiteit. Ook je leiderschap wordt bewuster en krachtiger.
Mindfulness Based Stress Reduction - zes weken vanaf (nog te plannen,
wellicht vanaf 25 april 2013)
MBSR : de oorsprong, ttz de eerst ontwikkelde
mindfulnesstraining
Je verhoogt je stressbestendigheid en je weerbaarheid
bij chronische pijn.
MBSR is de eerste door neurobioloog Jon Kabatt Zinn ontworpen mindfulnesstraining, waaruit alle
andere varianten groeiden.
Mindfulness en Communicatie – acht sessies,gestart okt. 2012, vervolg vanaf 16
Januari 2013 , 14u-15u30
Mindfulness en Communicatie :
Van conflict naar verbinding.
Interactief en in een prettige
sfeer kom je vooral praktisch
oefenen, en verwerf je op de
achtergrond ook een aantal
theoretische uitgangspunten.
Met mensen omgaan is vaak een bron van stress, conflicten en irritaties. We willen wel
constructieve en evenwaardige relaties, doch komen ongewild in een spiraal van misverstanden,
geweld, breuk. Stap voor stap - via de methodiek van Geweldloze Communicatie (Marshall
Rosenberg,) - oefenen we een assertief , open en verbindend contact. Telkens opnieuw respect,
bewustworden, intentie, ik-boodschappen, uiten en empathisch luisteren naar jezelf en de ander.
Je traint heldere, effectieve en verbindende communicatie met als basis geweldloze
communicatie van Marshall Rosenberg. De focus ligt op oefenen, met beperkte theorie.
Mindful opvoeden : kennismakingsavond op 24 april 2013, 20-22u
indien voldoende belangstelling wordt najaar 2013 een volledige training ingericht.
Mindful opvoeden :
bewust opvoeden om
tot een gelijkwaardige relatie
met je kinderen te komen
Bewust opvoeden daagt ons uit om in contact te staan met ons eigen innerlijk. Met mindfulness
leer je de effecten van je opvoeding beter inschatten , evolueer je naar gelijkwaardig omgaan
met elkaar en leer je steeds meer te vertrouwen op je eigen wijsheid . Je leert opvoeden met
aandacht , zonder oordeel en met acceptatie en rustmomenten voor jezelf . Je innerlijke kracht
en geduld groeien. Deze avond wordt toegelicht hoe toepasbaar de basistraining mindfulness is
bij de opvoeding. We doen ook één oefening samen.
Oefenmomenten mindfulness (terugkeermomenten)- : 3 februari, 3 maart, 5 mei,
9 juni 2012, 9u-12u.
Had je veel goede voornemens na de training, doch hapert
de oefening wat ? Zijn er thema’s in je leven waar je je
mindfulnesspraktijk wat moeilijker vindt ? Vond je het
groepsgebeuren van de training ondersteunend, en wil je
dit nog es ervaren ? Ontmoette je hindernissen bij de
beoefening en bespreek je die graag even ?
Nu kan je je mindfulnesspraktijk opfrissen en verdiepen.
In chronologische volgorde komen deze thema’s aan bod :
1.
2.
3.
4.
Omgaan met emoties (boosheid/verdriet)
Omgaan met piekeren/gedachten
Liefdevolle vriendelijkheid, in relatie
Lichamelijk gewaarzijn, pijn , sensaties
Voorzie gemakkelijke kleding, als je een eigen kussen hebt kan je dat meebrengen, of een handdoekje
om op de matras (is er) te leggen, of een dekentje om je warm te houden
Meditatie zonder toeters en bellen , in een neutraal kader, op zondagochtend, 18nov
2012, 20 jan , 24 febr, 17 maart 2013, 10u30-12u.
Je mediteert in een veilige en neutrale contekst .
Je krijgt begeleiding.
Je ervaart in praktijk wat meditatie je kan bieden.
Of je geniet er gewoon even van om in groep te mediteren
We mediteren - onder begeleiding - twee maal een half uur, met een kwartuur pauze ertussen voor
feedback en vraagstelling. Ervaring vooraf is niet vereist. Mediteren is voor sommigen een moment
van stilte, voor anderen het omgaan met de drukte in het hoofd, het hart of het lijf, voor nog anderen
een bezinningsmoment, voor .... - telkens een andere beleving.
Trek gemakkelijke kleding aan en als je op een meditatiekussen wil mediteren, breng dit dan best zelf
mee. Stoelen, matjes, matrassen, gewone kussens zijn er.
Mindfulnesswandeling : oefenen van de zintuigen en meditatieoefeningen bij een stille
wandeling aan de Brugse vesten op zondagochtend 19 mei 2013, 9u-12u
Mindfulness in de natuur
We ervaren intens via begeleide oefeningen onze zintuigen
En mediteren begeleid aan de hand van natuurbeelden.
We wandelen in stilte, met een voor elkeen doenbaar tempo en onderbreken het stappen door
mindfulnessoefeningen. Trek makkelijke kleding en schoenen aan, breng een flesje drinkwater mee en breng
een plastiek zakje mee om op te zitten.
Hartcoherentie – zes weken vanaf 22 januari 2013, 20u-21:30
Je leert hoe hart en hersenen op elkaar af te
stemmen en via ademhaling en emotiemanagement het hartritme gunstig te
beïnvloeden.
Je oefent in groep om concreet, praktisch,
gestructureerd en stapsgewijs tot hartcoherentie
te komen.
Een praktische oefenreeks om via lichaam, adem en technieken uit de cognitieve gedragspsychologie
gestructureerd en stapsgewijs tot hartcoherentie te komen, doordat je het neuraal netwerk rond je hart
en in je hersenen gunstig stuurt. Na deze reeks heb je de handvaten om meer rust te vinden in jezelf en je
emoties en je denken op elkaar af te stemmen. Een coherent hart betekent harmonie tussen hoofd en
hart. Studies leren ons dat het hart sneller reageert dan onze hersenen en dus onze centrale factor is.
Emoties zijn krachtiger dan ons brein. Het recent ontdekt neuraal netwerk rond ons hart stuurt en regelt
allerlei elektrische en biochemische signalen in ons lichaam en ook bvb de stresshormonen via het
veranderlijk hartritme. De veranderlijkheid van dit ritme hangt samen met je gedachten – emoties ademhaling. Als je ademhaling aan een aantal kenmerken beatnwoordt, in combinatie met specifieke
emoties en gedachten kom je tot hartcoherentie.
Concreet : we komen stapsgewijs tot hartcoherentie, via de ademhaling en via het her-regelen van
emoties en gedachten. We starten telkens met lichte lichaamsbewegingen om te gronden en het hart te
activeren. Daarna oefenen we, in elke sessie een beetje verder, hoe ademhaling –emoties- hartritme op
elkaar af te stemmen .Je krijgt ook lichte oefeningen mee voor thuis ( elke dag op jezelf ca 3 x 3 minuten).
We volgen een wetenschappelijk uitgebouwd programma, steeds meer bekend in medische kringen.
Hoe word je stressbestendig ? 8, 15 , 22 maart 2013, 20u-22u
Na deze reeks herken je hoe jouw stress ontstaat en
beschik je over een aantal ehbo-handvaten ervoor.
Deze reeks geeft zowel theorie als een reeks klassieke én mindfulnesstechnieken om met stress om te
gaan. Je verwerft inzicht in het ontstaan van stress en de gevolgen ervan, de rol van je gedachten en
emoties, hoe je stressignalen te herkennen, en technieken om hiermee om te gaan
Hooggevoeligheid : coach jezelf van last naar kracht , 31 jan, 26 febr, 17 ma,
30 april, 28 mei 2013, 17:15-19:15
Samen met andere mensen met hooggevoeligheid,
oefenen we concreet hoe makkelijker om te gaan
met een aantal thema’s die voor jou soms wat
moeilijker liggen.
Onder begeleiding van een ervaren HSP-begeleidster,
zelf HSP.
In chronologische volgorde komen deze thema’s aan bod :





zelfzorg, hoe ga jij zelf met prikkels om, hoe kan je het voor jou beste prikkelniveau bepalen en
respecteren ?
Je contact met anderen : hoe leg je en behoud je contact ? hoe ga je om met je verlegenheid ? je
faalangst hier ?
Je carrière : hoe je beroepskeuze te bepalen, rekening houdend met je HSP-natuur kenmerken
je relaties, vriendschap/liefde : hoe je relaties kiezen en beleven.
je grenzen : hoe bepaal je je grenzen en voorkom je dat je in de ander overvloeit
Download