Obstructief slaapapneu-syndroom

advertisement
Obstructief slaapapneu-syndroom
Patiënteninformatie
1215890PR/1-2013 - Obstructief slaapapneu-syndroom
Wat is slaapapneu?
Een ademstilstand tijdens de slaap komt
bij veel mensen voor. Daar is niks mis
mee als het niet te lang duurt en niet te
vaak voorkomt. Doordat het lichaam
dan te weinig zuurstof krijgt, zorgt het
er zelf voor dat u het signaal krijgt om
wakker te worden.
Zo’n ademstilstand noemen we een
apneu. Vaak gaat een apneu gepaard
met minder diepe ademhaling, wat we
een hypopneu noemen. Wanneer een
apneu of een hypopneu te vaak
voorkomt, heeft dit tot gevolg dat uw
slaap verstoord kan zijn waardoor
gezondheidsklachten kunnen ontstaan.
OSAS en CSAS
Apneus kunnen optreden doordat uw
spieren tijdens de slaap ontspannen,
waardoor de tong en zachte delen in de
keel de ademhaling blokkeren. We
spreken dan van het Obstructief
SlaapApneu Syndroom of OSAS.
Apneus kunnen ook ontstaan doordat de
hersenen te weinig prikkels afgeven om
te ademen. Dit noemen we Centrale
SlaapApneuSyndroom, afgekort CSAS.
Dit komt echter weinig voor; OSAS
komt het meeste voor. Deze folder gaat
over OSAS.
Klachten bij OSAS
We spreken van OSAS als iemand:
• ’s nachts meer dan 5 keer per uur een
ademstilstand heeft én
• overdag zeer slaperig of zeer
vermoeid is én
• er geen andere reden is voor de
ernstige slaperigheid of vermoeidheid
overdag, zoals slaaptekort of
slapeloosheid.
Veel mensen met OSAS hebben ook
andere klachten, zoals:
• snurken;
• niet uitgerust wakker worden;
• ’s nachts wakker schrikken;
• zich niet goed kunnen concentreren.
Tijdens een ademstilstand wordt er
geen zuurstof aangevoerd in uw
lichaam. Dit kan ernstig zijn. Als de
periodes tussen de ademstilstanden
namelijk niet lang genoeg zijn om het
zuurstofgehalte in het bloed weer op
peil te brengen, kunnen verschillende
organen in uw lichaam aangetast
worden. Zo ontstaan er klachten. Per
persoon zijn de verschijnselen
(symptomen) anders. Mensen met
apneu hebben vaak hoge bloeddruk
(hypertensie), hoog cholesterolgehalte,
hart- en vaatziekten, obesitas
(zwaarlijvigheid) en diabetes.
De uitkomst van het slaaponderzoek dat
u heeft ondergaan, is van belang. Het
resultaat van het slaaponderzoek wordt
uitgedrukt in het aantal ademstilstanden
(apneus) of sterk verminderde
ademhalingen (hypopneus) die u heeft
per uur dat u slaapt. Dit noemen we de
Apneu/Hypopneu-Index ofwel AHI.
Ernst van OSAS
Bij het stellen van de diagnose OSAS
wordt ook gekeken hoe ernstig uw
klachten zijn. We spreken van licht
OSAS, matig OSAS of ernstig OSAS. De
ernst van OSAS wordt bepaald door:
• het aantal ademstilstanden per uur (in
AHI);
• de ernst van uw slaperigheid.
Aantal ademstilstanden per uur
(apneu/hypopneu-index, AHI):
• 5-15: licht OSAS
• 15-30: matig OSAS
• 30: ernstig OSAS.
Slaperigheid, dat wil zeggen in slaap
vallen in situaties waarbij aandacht
vereist is:
• weinig aandacht (bijvoorbeeld televisie
kijken): licht OSAS
• nodige aandacht (bijvoorbeeld
vergaderen): matig OSAS
• grote aandacht (bijvoorbeeld
autorijden): ernstig OSAS.
De mate van de OSAS wordt bepaald
door de klacht die het meest ernstig is:
slaperigheid overdag of het aantal
ademstilstanden per uur.
Apneuvereniging NVSAP
De Apneuvereniging stelt zich ten doel
de kennis over apneu te verbeteren,
zodat iedereen met apneu tijdig een
adequate en optimale behandeling
krijgt.
De vereniging doet onderzoek, werkt
samen met behandelaars,
zorgverzekeraars, leveranciers van de
apparatuur, officiële instanties en geeft
voorlichting. Ook geeft de vereniging
het tijdschrift ‘Apneumagazine’ uit, dat
een aantal keren per jaar verschijnt.
Daarnaast organiseert de NVSAP
(Nederlandse Vereniging Slaap Apneu
Patiënten) regiobijeenkomsten.
Apneuvereniging NVSAP
Postbus 1809
3800 BV Amersfoort
Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 13.00
uur op (0900) 202 06 75 (35 cent per
gesprek).
www.apneuvereniging.nl
Sommige zorgverzekeraars vergoeden
een lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Of dit ook voor u van
toepassing is, kunt nakijken op de
website van uw zorgverzekeraar of u
kunt contact opnemen met uw
zorgverzekeraar.
MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad
(0320) 271 911
www.mczuiderzee.com
MC Emmeloord
Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
(0527) 63 76 37
www.mcemmeloord.com
MC Dronten
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
(0320) 271 911
www.mcdronten.com
Polikliniek Urk
Gezondheidscentrum
Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk
Download