Obesitas hypoventilatie syndroom

advertisement
Obesitas op de recovery
Marlous Huijzer
AIOS anesthesiologie UMC Utrecht
Inzichten
 Toegenomen arbeid hart en longen
 Verhoogde kans metabool syndroom
 Verhoogde kans op DVT of longembolie
 Obesitas hypoventilatie syndroom
 Algoritme lastige luchtweg
 Dosering medicatie niet per kg lichaamsgewicht
Geschiedenis
 BMI= gewicht in kg/lengte²
Prevalentie morbide obesitas
wereldwijd
Voorbeeld doet volgen…
Gevolgen van obesitas
 2-8% van de zorgkosten
 10-13% overleden aan de gevolgen van obesitas
In de kliniek..
 Oorzaken overlijden:
– Longembolie (30%)
– Cardiaal (27%)
– Naadlekkages/wondproblemen (21%)
 Mannen hoger overlijdensrisico dan vrouwen
– Meer intra-peritoneaal vet
– Vaak hogere BMI -> meer comorbiditeit
Pathofysiologie hart
 Toegenomen slagvolume + hartfrequentie
– Verhoogde cardiac output (0.1L/min/kg
overgewicht)
 Hypertensie
 Concentrische hypertrofie hartspier
– Verhoogde O2 consumptie
– Systolische/diastolische dysfunctie
– Cardiomyopathie
Pathofysiologie long
 Verminderde thoraxcompliance
 Hoogstand diafragma
 Kleiner teugvolume, hogere ademfrequentie
 Afgenomen FRC, expir.reservevolume en
residuaal volume -> tot onder closing capacity
– Atelectasevorming!
– Ventilatie-perfusiestoornissen
– Neemt toe in liggende houding
 4x verhoogde O2 behoefte van het lichaam
Obstructief slaap apnoe syndroom
 >40% heeft OSAS

Obstructie van de bovenste luchtwegen
 Verhoogde kans op pulmonale hypertensie
 Verhoogde kans cardio-vasculaire morbiditeit
STOP-BANG
 S(nore) Snurkt u? Snurkt u luid?
 T(ired) Bent u overdag moe? Valt u overdag
zomaar in slaap?
 O(bserved) Heeft u partner gemerkt dat u stopt
met ademen tijdens de slaap?
 P(ressure) Bent u bekend met een hoge
bloeddruk?
 B(ody Mass Index) >35
 A(ge) >50 jaar?
 N(eck omvang) >40 bij vrouwen, 43 cm bij
mannen?
 G(ender male) mannelijk geslacht?
Pulmonale hypertensie
 Verhoogde cardiac output geeft verhoging van
de bloeddruk
 Agv hypoxie ontstaat vasoconstrictie in de
longen
 Druk >25mmHg
 Agv OSAS en overgewicht soms reversibel!
 Gevolgen: rechter pompfalen
Obesitas hypoventilatie syndroom
(Pickwick syndroom)
 Belangrijke complicatie van ernstig overgewicht
met verhoogde mortaliteit!
 Verminderde ventilatoire reactie vanuit hersenen
 Chronische alveolaire hypoventilatie overdag
 PaO2 <70mmHg, PaCO2 >45 mmHg
 Geen andere oorzaken voor de hypoventilatie
 90% heeft OSAS
Symptomen OHS
 Moeheid
 Veel slapen
 Ochtendhoofdpijn
 Behandeling:
– chronische niet-invasieve positieve
drukbeademing
– gewichtsreductie
 Metabool syndroom;
– Obesitas
– Hypertensie
– Diabetes mellitus
 Agv metabool syndroom een extra toegenomen
risico op DVT/longembolie
Op de OK
Kapbeademing
 Soms erg lastig
– Groter hoofd
– Stijvere nek
– Collaberen luchtwegen door vetdeposities
hals en thorax
 3 min. preoxygeneren met 100% O2 en evt CPAP
– Cave verminderde respiratoire reserves
De lucht weg..?
Positionering!
Maak het jezelf makkelijk..
Dosering medicatie
Dosering medicatie
 Meeste doseringen ahv Lean body weight of
Ideal body weight, een enkele obv Totale
gewicht;
– Opiaten LBW
– spierverslappers IBW
– paracetamol LBW
– sugammadex TBW + 40%
– morfine IBW
Problemen op Recovery
 ALLES wat elke andere patiënt ook kan krijgen
– Oa pijn, cardiaal, respiratoir, metabool
 Gezien pathofysiologische veranderingen bij
obesitas hogere kans op problemen met hart en
longen
– Trombo-embolische processen
 Sufheid
– Verminderde spiertonus
– Dichtvallen luchtweg, mn bij OSAS
 Verminderde ademprikkel bij medicatie
– Hypoxie
– Hypercapnie
Postoperatieve problemen verkleinen
 Spierverslapping controleren ahv
neuromonitoring; zo nodig antagoneren
 Patiënt in halfzittende houding, wakker
detuberen
 Bewaakte plek voor patiënt met OSAS en/of OHS
 Goede pijnstilling!
– Voorkomen van pulmonale complicaties
– Doel: adequate pijnstilling zonder
bijwerkingen en snelle mobilisatie
 Multimodale en opiaatsparende technieken
– Epiduraal, wondinfiltratie, regionaal block
– Denk aan ketamine, dexmedetomidine of
lidocaine iv
Inzichten
 Toegenomen arbeid hart en longen
 Verhoogde kans metabool syndroom
 Verhoogde kans op DVT of longembolie
 Obesitas hypoventilatie syndroom
 Algoritme lastige luchtweg
 Dosering medicatie niet per kg lichaamsgewicht
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards