College Zorg Gedrag

advertisement
College Zorg
Gedrag
De psychogeriatrische zorgvrager



Dementie is een syndroom
Een syndroom is een aantal
verschijnselen die zich tegelijkertijd
voordoen bij een ziekte
Bij dementie is er sprake van
meerdere stoornissen in cognitieve
functies
Stoornissen in cognitieve functies zijn:



Afasie: taalstoornis
Apraxie: moeite om bepaalde
motorische handelingen uit te
voeren
Agnosie: het onvermogen om
dingen te herkennen
Verschijnselen van dementie





Achteruitgang Korte termijn
geheugen
Achteruitgang Lange termijn
geheugen
Desoriëntatie in tijd plaats en
persoon
Verstoord denkvermogen
Decorumverlies
Gedragsstoornissen bij dementieel
syndroom






Geheugenstoornissen
Emotionele stoornissen
Stoornis in het denken
Desoriëntatie
Karakterverandering
Regulatiestoornissen
Omgaan met demente zorgvragers





Ondersteunend corrigeren
Zelfzorgactiviteiten
Niet testen
Vast dagritme
Regelmaat en structuur
Communicatie





Non-verbaal/verbaal
Aanraken en reageer op gebaren en
gezichtsuitdrukkingen
Humor
Inspelen op de onrust
Afleiden
Kennis over de levensloop


Belangrijke levensgebeurtenissen
kunnen een deel van het gedrag
verklaren
Levensboek
Toedienen van medicatie



Goed observeren op het effect van
de medicatie
Wees eerlijk en vertel de zorgvrager
altijd dat hij medicatie krijgt
Let goed op of de medicatie
werkelijk wordt ingenomen
Dementieel syndroom en voeding






Vergeten van eten
Niet herkennen van eten
Niet weten hoe te eten (apraxie)
Ondervoeding
Concentratieproblemen
Herkenbaar eten (van vroeger)
De allochtone zorgvrager



Taalproblemen
Herkennen van dementie
Cultuur over schaamte en ziekte
Begeleiden tijdens onderzoek behandeling en opname in het
ziekenhuis






Meer aandacht
Goed uitleggen
Geruststellen
Verwarring
Overlast in het ziekenhuis
Familie vragen om te helpen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards