Uitdagende onderzoeksstage wiskunde

advertisement
Stageopdracht: beschrijven van een communicatie
netwerk
Voor onze afdeling Operations zoeken wij een enthousiaste student die affiniteit heeft met corporate
communicatie en IT.
Noordhoff Uitgevers
Noordhoff Uitgevers (NU) is de grootste educatieve uitgeverij van Nederland. Met ca. 400 medewerkers
ontwikkelen wij producten en diensten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, opleidingen voor
professionals en het hoger onderwijs. En we geven natuurlijk ook de Bosatlas uit - inmiddels uitgegroeid tot een
hele Bosatlasfamilie.
Wat ga je doen?
NU is een grote speler op de educatieve markt en geeft steeds meer digitale leermiddelen uit. Eind 2010 heeft
Noordhoff besloten om deze digitale leermiddelen aan een aantal kwaliteitseisen te laten voldoen.
Om die kwaliteit te kunnen waarborgen is een project gestart om leermiddelen te toetsten aan die eisen en
indien nodig te herstellen zodat alle digitale leermiddelen aan de gestelde eisen voldoen.
Om dit project tot een succes te maken zijn naast het uitvoeren van zo’n toetsing twee zaken essentieel:

een goede beschrijving van de test- en herstel procedure

een goed intern communicatienetwerk
Deze stageopdracht richt zich op het beschrijven van het communicatienetwerk. Dit netwerk is van groot
belang om de juiste informatie over de kwaliteit van de digitale leermiddelen op de goede plekken in de
organisatie te krijgen. Binnen Noordhoff zijn er namelijk nogal wat spelers die hierin een rol hebben. Het betreft
medewerkers die contact hebben met scholen zoals accountmanagers, digitale adviseurs, ICT-uitgevers, de
afdeling software support desk (SSD) en marketing.
Voor al deze medewerkers is het essentieel dat zij de juiste informatie over de kwaliteit van onze digitale
leermiddelen aan de scholen communiceren. Aan de andere kant is het voor Noordhoff erg belangrijk om
informatie te verkrijgen over het gebruik en de eventuele tekortkomingen van leermiddelen. Eventuele
tekortkomingen worden door gebruikers (scholen) aan de SSD gemeld. Daarnaast zijn de resultaten uit de
testrondes die een paar keer per jaar door een externe partij voor Noordhoff worden uitgevoerd belangrijke
input. Informatie over gebruik kan door de medewerkers met schoolcontacten aangeleverd worden.
Concreet:
Beschrijf het communicatie netwerk dat nodig is om een goede informatie uitwisseling omtrent de kwaliteit van
de digitale leermiddelen te bewerkstelligen. Onderdeel van de opdracht zijn het beantwoorden van vragen als:

Wie zijn de betrokkenen?

Welke informatiebehoefte hebben de betrokkenen en wat kunnen ze leveren?

Welke informatie moet worden uitgewisseld en tussen wie?

Wat zijn de meest geschikte communicatiemiddelen om deze informatie uit te wisselen?

Hoe kan de informatie het beste worden vastgelegd?

Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze informatiestructuur ook in de toekomst blijft bestaan?
Wij zoeken een leergierige student. Je bent onderzoekend en initiatiefrijk in denken en handelen. Ben je
enthousiast over deze stage? Dan nodigen wij je graag uit om je interesse kenbaar te maken!
Wat kun je verwachten?

Je kunt tijdens je stage rekenen op een dynamische werkomgeving met professionele begeleiding.

Je werkt in een klein team samen met o.a. een kwaliteitsmanager.

De opdracht kan in principe per direct gestart worden

De duur van de opdracht is 2 tot 3 maanden

De stagevergoeding bedraagt €450,- per maand bij een fulltime stage (36 uur).
Solliciteren?
Wil je meer informatie over deze stage of solliciteren? Neem dan contact op met Violet Hulleman, afdeling HRM
via [email protected] of telefoonnummer 06-12783931. Solliciteren kan via www.werkenbijnoordhoff.nl
Meer informatie over Noordhoff Uitgevers of de ervaringen van andere
stagiaires lezen? Kijk dan op www.werkenbijnoordhoff.nl
Download