BLMC is gevestigd in Meppel

advertisement
BLMC is gevestigd in Meppel. Als gespecialiseerd bureau plaatsen wij specialisten
op HBO niveau binnen de vakgebieden logistiek/supply chain management en
facilitair management op tijdelijke en vaste basis bij opdrachtgevers in Nederland
en België. Voor nadere informatie zie www.blmc.nl
Voor ons kantoor in Meppel zoeken wij voor het september 2009 een:
STAGIAIR OFFICE MANAGER M / V
Als stagiair heb je de volgende taken:
Opdracht
Onderzoek de administratieve organisatie van BLMC, analyseer deze, stel een
verbeterplan op en implementeer de verbeteringen
Operationele taken
-
-
beantwoorden telefoon
verwerken, deels beantwoorden van mailverkeer, verdelen van mails via
database
volgens vastgelegde procedures bijhouden van gegevens in database en
bewaken dat gebruikers conform procedures werken
vastgestelde interne werkprocedures evalueren en verbeteren
opzetten en beheren archief
uitvoeren cv database opdrachten voor alle vakgebieden (koppelen van
vraag en aanbod)
bewaken dat wervingsprocedures correct, tijdig en volledig (conform
contract) worden uitgevoerd
(laten) plaatsen vacatures op eigen sites en die van anderen
beschikbare consultantcapaciteit bewaken en optimaal indelen
beantwoorden van schriftelijke en mondelinge vragen die (potentiële)
relaties stellen in nauw overleg met degene die verantwoordelijk is voor de
sales activiteiten van BLMC
inspelen op behoeften uit de markt
maandelijks (mede) opstellen versturen van speciale mailacties
archiveren van documenten die behoren bij bovengenoemde activiteiten
bijhouden overzicht vacatures
Interesse? Bel met BLMC en vraag naar Yvonne Huijting: 0522 - 24 22 24 of
mail naar [email protected]
Download