Database Ushersyndroom Infographic NE

advertisement
De database Ushersyndroom
gaat het verschil maken
Waarom is er voor de ontwikkeling
van een behandeling voor
Ushersyndroom een database nodig?
Er is nog te weinig kennis over het
ziekteverloop. Met de nieuwe kennis
kan een behandeling worden getest
en nieuwe aanknopingspunten
worden gevonden. Lees hier meer
over de gedroomde database.
#stopUSH
VULLING DATABASE
500
DATABASE AAN BASIS VAN SUCCES
10
binnen 3 jaar
patiënten
JAAR ALS TIJDPAD
VOOR ONDERZOEK,
DATABASE,
TRIALS EN
SUCCESVOLLE
BEHANDELING
GENETISCHE GEGEVENS PATIËNT
METEN NATUURLIJKE PROGRESSIE
IN HOREN EN ZIEN
CODEREN EN
LABELEN NAAR
TYPE USHER &
GENMUTATIE
JAARLIJKS UNIFORME ZICHTEN GEHOORONDERZOEKEN
AUDIOGEGEVENS
UITGEBREIDE KLINISCHE
GEGEVENS NATUURLIJK
VERLOOP
BASIS VOOR TRIALS &
ANALYSE
VISUELE GEGEVENS
EN ZOEK DE VERSCHILLEN
WAAROM ZIJN ER VERSCHILLEN
IN HOREN EN ZIEN
BINNEN FAMILIES EN
TUSSEN PATIËNTEN
MET DEZELFDE
MUTATIE?
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
DATABASE & HOOP
OPTIMISM IS THE FAITH
THAT LEADS TO ACHIEVEMENT. NOTHING CAN BE DONE WITHOUT HOPE AND CONFIDENCE. - Helen Keller, doofblind -
IN 2025 IS USHERSYNDROOM DE
WERELD UIT!
DAN IS ER VOOR ALLE USHERS
EEN BEHANDELING MOGELIJK.
Maartje de Kok
Stichting Ushersyndroom
DON’T LEAVE
400.000 USHERS
WORLDWIDE
IN DARKNESS AND
SILENCE
log
Make a donation NOW to
www.ushersyndroom.nl
or start your own action for
Foundation Usher Syndrome
Download