Module DATABASE BEHEER (SQL)

advertisement
Module Lesgever(s)
Lestijden
Studiebelasting
Kostprijs
DATABASE BEHEER (SQL)
Micky De Pauw
60 lestijden
Lesuren per contactmoment
Werkplekleren
Afstandsonderwijs
60 lestijden + 15 lestijden eigen studie
Inschrijvingsgeld
Studiemateriaal
Verbruiksmateriaal
Kopies/drukwerk
Extra (zelf te voorzien) materiaal en
activiteiten
15 x 4u
Geen
Geen
Dag of avond
90 €
Een USB memorystick van 16 GB. (± 20 EUR)
Om thuis te oefenen beschik je over een basic
windows computer, desktop of lap-top
(Windows 7 of 8) of een Mac, desktop of
laptop, (Lion of recenter)
Toelatingsvoorwaarden (volgtijdelijkheid)
Geen
Geadviseerde voorkennis /voortraject
Basis Computerkennis (file-structuren, Internet browsers, Tekstverwerkers, …)
Leerinhouden/doelstellingen
Op het einde van deze module kan je een database aanmaken en bevragen
Je verwerft hiervoor kennis van
- Database ontwerp en Normalisatie
- Meta-data (tabellen, velden, data, …)
- Data-manipulatie Queries (Select, updat, insert, delete, ...)
- Data-definition Queries (joins, views, concatenaties, bewerkingen ...)
Leermethodes
Evaluatie
Werkvormen: doceren, oefeningen,…
Praktische proef
De leerkracht overloopt afspraken en de manier van evalueren tijdens de eerste les met het cursistencontract.
Elektronische leeromgeving
Een databaseserver beheren
- gegevens copieren en/of terugzetten
- hulpmiddelen gebruiken om de database te beheren en gegevens op te vragen (PHPMyAdmin)
Leermiddelen
Te verwerven competenties
De commando’s voor gegevensverwerking uit een database opstellen
- een relationele database definiëren
- aan een database gegevens opvragen, bijwerken, verwijderen, toevoegen
- het aantal opgevraagde records beperken
- joins toepassen
- aan opgevraagde gegevens groeperingen toevoegen
- op de data bewerkingen uitvoeren
Bijkomende informatie
2€
1 €
20 €
Download