Rapport Database Verkeersmodule GIV

advertisement
Verkeersveiligheid Verkenner voor de Regio
(VVR-GIS)
Deliverables D_A14a:
Database 0.0
Deliverable D_A14a: Database 0.0
SWOV
Inleiding
De VM-Database is de database waarin alle informatie wordt opgeslagen die niet door een
externe applicatie aan de Verkeersmodule (VM) wordt aangeleverd. Het model van de VMDatabase is als bijlage aan dit document toegevoegd (file met naam 'VM-Database
Model.mdi'). Hieronder staat een indicatie van de informatie in de VM-Database.
Voor de Verkeersveiligheidsmodule (VVM) is onder andere de volgende informatie in de
VM-Database opgenomen: verkeersveiligheids-maatregelpakketten met hun bijbehorende
verkeersveiligheidsmaatregelen en de effecten op het risico en hun kosten. Deze
maatregelpakketten zijn opgesplitst in infrastructurele en non-infrastructurele
maatregelpakketten. Verder bevat de VM-database wegkenmerken met bijbehorende
kenmerkopties. Ook zijn de kosten van verschillende slachtoffers opgenomen in de database.
Voor de Mobiliteitsmodule (MobM) is de groei van verkeersprestatie in de VM-Database
opgenomen. Ook zijn de verschillende vervoerswijzen toegevoegd evenals een verdeelsleutel
voor de verkeersprestatie.
Ten slotte zijn voor de Milieumodule (MilM) de emissies van verschillende gassen
opgenomen, met hun bijbehorende kosten.
transumo.swov.nl
1
Download