INSCHRIJVING

advertisement
INSCHRIJVINGSFORMULIER
beMedTech database
Hierbij verklaart ondergetekende in te schrijven voor een jaarabonnement, tegen de prijs van
1.200 EURO (excl. BTW).
Er worden enkel nog data met betrekking tot de medische hulpmiddelen ter beschikking
gesteld aan leden die een abonnement hebben op de beMedTech database.
Gelieve het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier terug te sturen naar
[email protected]
Voor akkoord,
Datum:
Naam:
Firmastempel:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards