Project voortgang

advertisement
Persoonlijke Evaluatie
Project Wasmachine
Daan Bakker
1518358
Persoonlijke Evaluatie
Project Wasmachine
Voortgang van het project
Het project ging van start met een paar lessen die de TINI introduceerden, aan de
hand van verschillende practica. Deze practica waren af en toe nog best pittig,
aangezien er allerlei extra moeilijkheden bij kwamen kijken, zoals dat je de browser
opnieuw moet starten om een andere applet te kunnen openen. Aan de andere kant
maakt dit een grotere uitdaging, zodat het leuker is wanneer het lukt.
Na de practica mochten we beginnen aan ons project, wat wel heel leuk was, omdat
je best leuke dingen kunt doen met de TINI. Zo kunnen we met enige moeite de
temperatuur van een OneWire component uitlezen.
Wat wel vrij frustrerend was, dat van tevoren al werd gezegd dat je bepaalde
elementen van de OneWire besturing niet hoefde te snappen. Dat hebben we
uiteindelijk wel voor elkaar gekregen in het 4de blok, want je vraagt je toch af wat er
nou gebeurt als je een aanroep doet.
Voor de eerste oplevering aan het einde van de 4 de periode moesten we zover
mogelijk komen, en een simulatie van de besturing van de componenten die met de
watercontrole te maken hebben.
Hier waren we vrij lang mee bezig, de temperatuur meten vormde daarbij nog het
minste probleem. De druk echter was een groot probleem, vooral omdat we te
moeilijk dachten. Later bleek ook ons bordje niet helemaal naar behoren te werken,
wat volgens mij trouwens niet het hele probleem verklaarde.
De conclusie van dit gesprek was dat wij in de aankomende periode wel wat hulp
nodig hadden.
De 4de periode verliep redelijk, we hebben wel een aardige vooruitgang gemaakt. We
hadden aan het eind van de eerste projectweek alle componenten van het geheel af.
Maar het samenvoegen gaf meer problemen dan we gedacht hadden, zoals dat de
communicatie die los werkte, maar in combinatie met de rest van ons programma
niet werkte.
Zo werd de druk steeds hoger naarmate de deadline dichterbij kwam, dit maakte heel
duidelijk dat wij nog veel te weinig ervaring hebben met zulke grote projecten, omdat
onze planning geheel niet klopte.
Persoonlijke voortgang
De voortgang die ik zelf heb gemaakt in de loop van dit project in vrij groot. Dit wil
zeggen dat ik op het begin van het project, een beetje achterliep op het niveau van
Java, dat je zou moeten hebben op het punt van de opleiding waar wij zaten. Dit
zorgde ervoor dat ik wel de stukken code die geheel nieuw waren, zoals bijvoorbeeld
de methodes om een OneWireContainer te maken, kon snappen, wat overigens heel
goed lukte.
Maar de code die om alles heen moest worden geschreven, kon ik nog niet maken,
wat ervoor zorgde dat ik alleen kleine stukjes code kon maken voor bijvoorbeeld die
OneWire.
Dit frustreerde mij zo erg, dat ik mede door mijn resultaten bij de Java tentamens,
besloot om heel veel te gaan oefenen met voornamelijk applets.
Daan Bakker
1518358
Persoonlijke Evaluatie
Project Wasmachine
Het oefenen heeft bijzonder goed geholpen, ik had na de vakantie voor blok 4, het
niveau wat je zou moeten hebben, volgens de Java lessen die we hadden.
Ook het feit dat ik op de hoogte was van applets, heeft mij heel erg geholpen. Vooral
bij het testen van de communicatie, en het runnen van een server is het cruciaal,
omdat je anders niet weet waar de fout ligt.
Uiteindelijk ben ik best trots dat ik in zon korte tijd zo veel geleerd heb van Java,
vooral omdat ik weet hoe slecht ik was voor dat ik ging oefenen. En ik denk dat ik en
ook mijn projectgroep best veel gehad hebben aan mijn Java-code. Het meest
geprogrammeerd heb ik niet, maar ik heb toch wel heel belangrijke dingen
gerealiseerd.
Samenwerking
Over de samenwerking in dit project is heel veel te zeggen, en dat komt omdat er
heel veel is misgegaan. Ten eerste: we hadden een betere taakverdeling moeten
maken, onafhankelijk van ieders kwaliteiten. En in zon enorm project als deze, moet
iedereen Java te programmeren krijgen. In de taakverdeling die we steeds maakten
kwamen steeds dezelfde namen voor dezelfde taken voor.
Ook omdat er zon groot verschil is in Java kennis, was ook de onderlinge verdeling in
de groep heel raar. En omdat we niet zo goed in ons hoofd hadden wat we allemaal
moesten maken, hadden we steeds maar twee dingen om te maken. Dit resulteerde
in twee groepen, die elk aan een andere taak zaten. Zo kwam het ook voor dat
mensen zich gingen vervelen, en wat anders gingen doen.
Dit is natuurlijk voor een deel te danken aan de taakverdeling, maar voor een ander
aanzienlijk groot deel, moet dit niet vaak voorkomen, aangezien je zelf ook wel weet
dat je initiatief moet nemen.
Daarnaast is het ook taak van de projectleider om de taken te verdelen, en zonodig
taken te maken of te splitsen.
Ook voelde ik me niet goed over de Applet die wij hebben, omdat deze teveel door
één persoon gemaakt is. Alleen enkele delen zijn door anderen gemaakt.
Dit vind ik ook een slecht punt in de taak verdeling.
Maar ik denk dat het ook van belang is, dat de projectleden redelijk van hetzelfde
niveau zijn, anders zul je altijd uitkomen op een slechte verdeling van de taken.
Daan Bakker
1518358
Download