oil Company en WaterWatch Verontrustende gevolgen groei

advertisement
Verontrustende gevolgen groei Indonesië in beeld
✓
GENOMINEERD
P A R T N E R S V O O R W A T E R A W A R D ‘1 0
Een consortium van TU Delft, Demis
en Deltares heeft voor de Indonesische overheid het Java Spatial Model
ontwikkeld en daarin de effecten
zichtbaar gemaakt van de verdere
economische groei. De druk op land,
water en milieu wordt erg hoog, het
eiland barst bijna uit zijn voegen. De
uitkomst was zo schokkend dat er
tot in het Indonesische parlement
over is gesproken.
Het consortium heeft alle beschikbare kennis in Nederland gebundeld om voor Java
de effecten van de sociaal-economische
ontwikkelingen in kaart te brengen en in te
voeren in het speciaal ontwikkelde Java Spatial Model. Projectleider Robert Verhaeghe:
‘Ze schrokken zichtbaar toen ze kaarten van
Java voor het eerst zagen. De verwachte bebouwingen kleurden grote delen van Java
rood. Onze doorrekeningen maakten in
één klap duidelijk dat het eiland voor grote
water- en milieuproblemen staat. Deze uitkomst stemde hen niet vrolijk, maar ze waren razend enthousiast over ons model.’
GOEDE VOORBEREIDING
Realisatie en toepassing van het model
vergde een brede inzet van disciplines en
bestuurlijke instanties. Robert Verhaeghe:
“Die geleerde les is belangrijk. Zo’n complex project start je niet zomaar op. Door
de financiering via Partners voor Water hebben we veel mensen bij het project kunnen
betrekken; een goed netwerk is dan wezen-
lijk.’ Gezien het grote succes verbaast het
Verhaeghe niet zo dat het project tot de drie
finalisten behoort. “De behoefte om de effecten op Java inzichtelijk te maken was
groot en daarom was er van het begin af aan
veel enthousiasme.’
CONCRETE UITWERKING
Inmiddels heeft hij zijn Indonesische partners verteld over de nominatie. “Voor Indonesië behoort Nederland tot de wereldtop
als het gaat om waterbeheer en ruimtelijke
ordening. De mogelijke toekenning van een
prijs maakt het project voor Indonesië extra
bijzonder.’
Intussen zijn meer concrete vervolgprojecten gestart die meer in de richting van waterbeheer gaan, met ondersteuning van de
Wereldbank en de Asian Development Bank.
Download