Programma - SUVONO.nl

advertisement
Programma Koffieconcert 17 mei 2009
BENEFIET VOOR INDONESIË
Deze techniek werd steeds verder aangepast en geperfectioneerd. Pencak Silat is de
verzamelnaam voor traditioneel Indische krijgskunsten. Per streek zijn verschillende
stijlen ontwikkeld. Pencak Silat is sterk vermengd met mentaal spirituele elementen,
waarbij fysieke en geestelijke ontwikkeling hand in hand gaan. In Europa is de fysieke
kant het meest bekend.
11.45 - 12.15
Pauze
11.00 – 11.45 deel I
J.F. Munster, gitaar- Kroncong
Jan Frederic Munster werd geboren in Oost Java en bracht er zijn jeugd door. Zijn
behoefte om Indische muziek te maken is de laatste jaren sterker geworden: met je
leeftijd groeit je behoefte aan verhalen en liederen over vroeger. Hij begeleidt
zichzelf op gitaar en bezingt het leven op het platteland, de rijstoogst en de
maneschijn. De muziekstijl heet Kroncong (je zegt: Krongtsjong). Kroncong is ontstaan
op Java en kent Portugese invloeden. De gitaar werd in de Oost geïntroduceerd door de
Portugese zeelui die aan het eind van de 15e eeuw de zeeroute naar Azië vonden.
Kroncong muziek is nog altijd heel populair.
Joop Neijndorff – Angklung
Een Angklung is een muziekinstrument gemaakt van bamboe. Een Angklung bestaat uit
drie bamboekokers die met stukken bamboe aan elkaar zijn verbonden. Bij het
zijdelings heen en weer bewegen ontstaat een warm soort geluid. Elk instrument is
met de hand gestemd en brengt één toon voort. Er bestaan rekken met acht Angklungs
waarop door één persoon een melodie gespeeld kan worden. Om met losse Angklungs
een complete melodie te spelen zijn meerdere personen nodig. Acht Anklungs tezamen
vormen een toonladder en een volledige groep Angklungs (28) omvat meerdere
toonladders. De Angklung is waarschijnlijk in de 13e eeuw voor Chr. ontwikkeld in
westelijk Java en is populair in heel Zuidoost-Azië. Het is een zogenaamd
oerinstrument; de vorm is door de jaren heen nauwelijks veranderd.
Joop Neijndorff is in 1957 geboren in Tjilatjap op Oost Java en kwam naar Nederland
toen hij veertien jaar was. Vijftien jaar geleden, na een bezoek aan een Angklungschool voor kinderen in Bandoeng (West Java), raakte hij zeer geïnspireerd door de
muziek en sindsdien zet hij deze rijke oertraditie voort. Vandaag op het Zevenster
Koffieconcert. Samenwerking wordt vereist!
J.F. Munster, Pencak Silat
Doordat in de jungle van Indië veel wilde dieren leefden, leerden haar inwoners zich
een zelfverdediging aan die zich onderscheidde van iedere andere vorm van
zelfverdediging. Zij begonnen namelijk de bewegingen van dieren te imiteren.
12.15 - 13.00 deel II
Nippy Noya, percussie – Nippy’s reis om de Wereld
Nippy Noya (1946, Makassar, Sulawesi) is lid van de in de jaren ’70 en ’80 zeer
populaire, Nederlandse rock-percussieband Massada. Hij speelde vervolgens met de
‘groten der aarde’ en bleek voor altijd een componist en percussionist in hart en
ziel. Een man met een bijzonder verhaal. Lid van een straatbende, zwervend op het
centraal station van Rotterdam en tussen de muren van de gevangenis kwam hij op
een idee om zijn leven te verbeteren. Hij ontdekte dat mooie ritmes op de
gevoelens van mensen werken, mensen ontroeren. Toen hij vrij kwam ging hij
meteen aan de slag (1968). Voor 5 gulden ‘ramde’ hij op goedkope bongo’s in
studentenkroegen. Langzaam bouwde hij een naam op onder professionele
muzikanten in Nederland. Daarna volgden de uitnodigingen uit het buitenland:
Europa, Amerika en Azië. Nippy’s droom kwam uit: Hij werd aangenomen door
beroepsmuzikanten uit de hele wereld. Anno 2009 is Nippy Noya docent aan het
conservatorium Artez in Enschede, componeert hij en is hij nog altijd een
veelgevraagd (gast)muzikant. Nippy Noya prijst zichzelf gelukkig met zoveel
beroemde èn onbekende artiesten te hebben mogen spelen op alle podia van deze
kleine, chaotische maar prachtige wereld. www.nippynoya.com
DE OPBRENGST VAN DE KOFFIETAFEL EN UW VRIJE GIFT KOMT GEHEEL TEN
GOEDE AAN DE KINDEREN VAN SUKUN, ZIE www.suvono.nl
Onze dank gaat uit naar alle muzikanten, naar u als bezoeker voor uw
belangstelling en naar een ieder die het Koffieconcert mogelijk maakt. U kunt
de aankondiging van elk koffieconcert ontvangen door een mailtje te
sturen naar: [email protected] Organisatie: Eddie Doorn, Jan
Holsbeek, Marie-José Nassette. Presentatie : Richard von den Benken. Het
Koffieconcert van 17 mei 2009 is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank
Download