Java Developer

advertisement
Java Developer
Context
De ACLVB
De Liberale Vakbond is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België met 295.000
leden, 585 medewerkers en meer dan 5.000 afgevaardigden.
De ICT afdeling
Het ICT-departement van de ACLVB bestaat uit 24 medewerkers. De kantoren zijn gelokaliseerd te
Gent, op een boogscheut van het treinstation Gent Sint-Pieters.
De missie van het departement bestaat erin om in partnership met de lokale
specialisten/aanspreekpunten en de Centrale Diensten, de toegevoegde waarde van ACLVB blijvend
te maximaliseren door het aanbrengen en realiseren van kwaliteitsvolle state-of-the-art ICT
oplossingen waardoor aan onze leden de best mogelijke ervaring kan worden gegeven.
In het kader van deze vacature ga je aan de slag in een high-end SCRUM ontwikkelingsteam en werk
je mee aan automatiseringsprojecten of het evolutief en adaptief onderhoud van applicaties en sites,
waarbij nieuwe bedrijfstoepassingen worden gerealiseerd en bestaande informatica tools
geüpgraded naar de laatste technologieën.
Functieomschrijving









Je maakt deel uit van een multifunctioneel Java team dat werkt volgens de Agile
ontwikkelingsmethode SCRUM.
Je staat in voor het design, de low level architectuur, de build, QA-testing en de oplevering van
software van complexe bedrijfstoepassingen.
Je zorgt voor de oplevering van kwalitatieve Java code, gebruik makend van de nieuwste tools en
technologieën.
Je zorgt ervoor dat alle Java codering in je projecten worden uitgevoerd, met naleving van de
standaarden, principes en richtlijnen op het gebied van ontwikkeling, veiligheid en monitoring.
Je realiseert en maakt gebruik van herbruikbare softwarecomponenten, code, objecten en
scripts.
Je ondersteunt of coacht waar mogelijk actief de minder ervaren leden van het Java team met
het oog op de oplevering van een kwaliteitsvol product.
Je lost problemen op die impact hebben op jouw projecten.
Je identificeert proactief verbeteringen en opportuniteiten die je voorstelt aan het Team. Op
deze wijze help je het professionele niveau van het development team te verhogen, en
ondersteun je harmonisatie en standaardisatie in processen en draag je bij tot het oplossen van
pijnpunten.
Je deelt opkomende technologieën en technologische innovaties. Je leert graag bij en volgt de
technische evolutie op de voet.
26/02/2016
Functiebeschrijving Java Developer kort NL.docx
1
Profiel
Diploma
Je beschikt over een diploma in de informatica (Bachelor of Master).
Ervaring
Je hebt een ruime professionele ervaring als Java ontwikkelaar (minimum 3 jaar) voor de gehele
Systems Development Life Cycle (SDLC).
Technische Skills








Je beschikt over een Agile mindset. Je weet wat Scrum is en hebt er bij voorkeur ook reeds een
eerste professionele ervaring mee.
Je beschikt over een praktijkervaring met een of meerdere van volgende programmeertalen en
Open Source frameworks: Java 7 / Java 8, CSS, SQL, Spring, Hibernate, SWT en AngularJS.
Ervaring met Test Driven Development is een must.
Je hebt ervaring met klassieke relationele databases (DB2 / MySQL). Eerdere hands-on ervaring
met een document georiënteerde database (MongoDB) wordt beschouwd als een pluspunt.
Je ontwikkelde reeds Web Services met behulp van WS-SOAP of WS-REST.
Je werkte reeds meermaals met GIT en Gradle (of vergelijkbaar) voor Configuration Management
en Build Automation doeleinden.
Je hebt kennis van Tomcat.
Begrip van en praktische werkervaring met Domain Driven Design is een plus.
Soft Skills







Je werkt graag in team om met gebundelde krachten kwaliteitsvolle en performante highstandard ontwikkelingen neer te zetten.
Je denkt mee met de interne klant (via de functioneel analist) en selecteert de beste middelen,
met constante aandacht voor ROI, in functie van zijn behoeftes.
Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en resultaatgericht en bewaakt zo mee de scope en de
deadlines van de activiteiten waaraan je werkt.
Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ownership en initiatief vormen jouw tweede
natuur.
Je bent een sociale en stressbestendige teamspeler
Je volgt de technologische ontwikkelingen in je vakgebied op de voet.
Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands. Ook in het Engels trek je je uit de slag.
26/02/2016
Functiebeschrijving Java Developer kort NL.docx
2
Download