Functiebeschrijving

advertisement
Functiebeschrijving
Kok woonvoorziening
De Baalderborg Groep gaat uit van eigen regie. We doen een beroep op de eigen mogelijkheden
en verantwoordelijkheden (plichten) van onze cliënten. We houden niet alleen rekening met hun
mogelijkheden, maar ook met hun beperkingen. We zetten ons in om alle vormen van
ondersteuning aan te laten sluiten op de vragen en de wensen van de cliënten die aan onze zorg
zijn toevertrouwd. Dat doen we in goed overleg met de cliënt, familieleden en vertegenwoordigers.
Doel van de functie:
Bereiden van maaltijden op een woonlocatie, het bestellen en controleren van voorraden en het
verrichten van algemene keukenwerkzaamheden.
Er wordt dagelijks een avondmaaltijd gekookt in een locatiekeuken. Onder begeleiding van een ondersteuner
kunnen enkele cliënten meehelpen in de keuken.
Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van het clusterhoofd of de teamleider.
Resultaatgebieden:


(Voor)bereiding van maaltijden:
Afwas- en/of schoonmaakwerkzaamheden;

Beheer en administratie.
Uitwerking resultaatgebieden:
(Voor)bereiding van maaltijden:

verricht voorbereidende werkzaamheden zoals het klaarzetten, afwegen, wassen en/of snijden
van benodigdheden;

bereidt warme en koude maaltijden en eenvoudige verstrekkingen;

geeft aanwijzingen en instructies aan en controleert de werkzaamheden van bij de
maaltijdverzorging betrokken cliënten.
Resultaat:
De voorbereidingen en bereiding van de maaltijden zijn tijdig afgerond en van goede kwaliteit. Er is
gewerkt volgens de geldende kwaliteitsnormen en (hygiëne)richtlijnen.
Afwas- en/of schoonmaakwerkzaamheden:


verzamelt, sorteert en reinigt de vaat;
controleert de vaat op verontreiniging en gebreken;
 verricht diverse schoonmaakwerkzaamheden binnen de locatiekeuken.
Resultaat:
De afwas- en/of schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens geldende afspraken en
(hygiëne)richtlijnen.
Kok woonvoorziening
FWG 30
1
Datum vaststelling: 14-01-2014
Functiecode: 11606957_8400730
Beheer en administratie:
 stelt in overleg de menucyclus op;

houdt materialen en apparatuur schoon en gebruiksklaar en signaleert voorraadtekorten,

achterstallig onderhoud, storingen en/of gebreken;
beheert voorraden en plaatst bestellingen volgens bestaande richtlijnen en afspraken;
 controleert voorraden volgens wettelijke (hygiëne)eisen en ontvangt en controleert bestellingen;
 verricht administratieve werkzaamheden waaronder controle van facturen.
Resultaat:
Materialen en apparatuur zijn schoon en gebruiksklaar. Tekorten, achterstallig onderhoud, storingen
en/of gebreken zijn tijdig onder de aandacht gebracht. Administratieve werkzaamheden zijn tijdig en
volgens afspraken verricht.
Functie-eisen:
Kennis:
Een opleiding tot kok op mbo-niveau 3 aangevuld met relevante praktijkervaring op het gebied van
maaltijdverzorging is vereist alsmede kennis van/ervaring met werkvoorschriften, materialen en
apparatuur. Heeft kennis van/ervaring met de geldende (hygiëne)richtlijnen en ARBO-voorschriften en
houdt vakkennis bij.
Zelfstandigheid:
De werkzaamheden worden binnen afspraken en geldende (hygiëne) richtlijnen uitgevoerd. Nietalledaagse problemen en verstoringen ten aanzien van de maaltijdbereiding worden zelfstandig
opgelost. Terugval is mogelijk op de leidinggevende.
Sociale vaardigheden:
Een klantvriendelijke en hulpvaardige houding is van belang bij het hebben van collegiale contacten
o.a. voor de afstemming van de werkzaamheden en bij het hebben van contacten met cliënten. Het
geven van aanwijzingen en instructies aan en controleren van de werkzaamheden van bij de
maaltijdverzorging betrokken cliënten vereist tact en het kunnen motiveren en corrigeren.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
Materiële schade kan ontstaan bij het beheren van de voorraad, bij het plaatsen van bestellingen,
door het verspillen van ingrediënten en bij het bereiden van maaltijden. Er is kans op het veroorzaken
van immateriële (imago) schade door het hebben van contacten met cliënten. Is verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de maaltijdverzorging op de locatie.
Uitdrukkingsvaardigheid:
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het voeren van gesprekken met cliënten, de
leidinggevende en/of collega’s in het kader van het uitwisselen van informatie en afstemming van de
werkzaamheden. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het invullen van bestellijsten
en voor de administratieve taken.
Bewegingsvaardigheid:
Bewegingsvaardigheid is van belang bij het hanteren van snijtechnieken en bij het bedienen van
keukenapparatuur.
Kok woonvoorziening
FWG 30
2
Datum vaststelling: 14-01-2014
Functiecode: 11606957_8400730
Oplettendheid:
Oplettendheid is vereist bij het bereiden van maaltijden en eenvoudige verstrekkingen. Daarnaast is
oplettendheid vereist bij het beheren van voorraden, bij het bedienen van keukenapparatuur en bij de
naleving van hygiëne richtlijnen. Tekorten, achterstallig onderhoud, storingen en/of gebreken dienen
tijdig gesignaleerd en gemeld te worden.
Overige functie-eisen:
 Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het geven van aanwijzingen en instructies aan en

controleren van de werkzaamheden van bij de maaltijdverzorging betrokken cliënten.
Hygiënisch en ordelijk werken zijn nodig bij de maaltijdverzorging, bij het verrichten van afwas- en
schoonmaakwerkzaamheden en bij de beheersmatige en administratieve taken.


Representatief voorkomen en gedrag is van belang in de contacten met cliënten.
Gevoel voor materiaal en apparatuur is nodig voor het werken met keukenapparatuur en bij het op
smaak brengen van maaltijden.
Inconveniënten:
 Fysieke belasting kan optreden door het langdurig staan en lopen en bij
schoonmaakwerkzaamheden.

Psychische belasting kan optreden bij piekbelasting doordat de werkzaamheden op een vast
moment moeten zijn afgerond.

Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het werken in een ruimte met etensluchten en het
in aanraking komen met vuil en etensresten.

Risico op persoonlijk letsel bestaat bij het afwassen van messen en dergelijke en door het gebruik
van (agressieve) schoonmaakmiddelen.
Kok woonvoorziening
FWG 30
3
Datum vaststelling: 14-01-2014
Functiecode: 11606957_8400730
Download