Partou thuisbegeleiding - Amsterdam Oost

advertisement
Aanbod VVE thuis
-Groepsbijeenkomsten op de voorschool en basisschool
-Thuisbegeleiding
Organisatie:
Regio:
Doelgroep:
Team Ouderbetrokkenheid, Partou
Indische buurt, Oostelijkhaven gebied, IJburg (Amsterdam)
Gezinnen met kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar
VVE thuis richt zich op ontwikkelingsstimulering en gebruikt hierbij themaboekjes, leesboekjes,
vuistregels en ander stimulerend spelmateriaal. Tijdens een bijeenkomst voor ouders wordt er
gebruik gemaakt van actieve werkvormen waarbij er veel ruimte is voor het delen van ervaringen en
tips. Bij de thuisbegeleiding wordt er vaak gebruik gemaakt van model leren.
VVE Thuis is opgenomen in de database effectieve programma's van het Nederlands Jeugdinstituut.
Wanneer VVE thuis inzetten?
Ziet u gezinnen met kinderen van 2,5 tot 6 jaar waarbij de ouders of u vragen hebben met betrekking
tot het stimulerende gezinsklimaat, de spraak-taal ontwikkeling van het kind, de algehele
ontwikkeling van het kindje of onder stimulatie/onwetendheid van ouders? Dan kunnen wij dit gezin
ondersteuning bieden met VVE thuis.
Doel van VVE thuis:
▪
Het vergroten van onderwijskansen van kinderen
▪
Het bevorderen van de taal- en denkontwikkeling van het kind
▪
Het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat
Thuisbegeleiding
Als ouders extra ondersteuning nodig hebben in het uitvoeren van de activiteiten en de vuistregels
dan is er thuisbegeleiding. Een medewerker van het Ouderbetrokkenheid team komt dan op
huisbezoek en ondersteunt de ouder in/bij het programma. Het doel is om de vaardigheden van
ouders te vergroten waardoor zij de ontwikkeling van hun kind spelenderwijs leren te stimuleren.
Het team Ouderbetrokkenheid biedt ondersteuning die past bij de vraag van de ouder en richt zich
ook op het vergroten van de eigen kracht van de ouders.
De frequentie en het aantal huisbezoeken hangt af van de individuele vraag en situatie, één keer per
week een uur is de norm. De begeleiding is voor de gezinnen geheel gratis en vindt plaats in de
thuissituatie, eventueel hebben we ruimte om de begeleiding ergens anders te laten plaatsvinden als
dat wenselijk is.
Voorbeelden van vragen van ouders:
- Moeder wil graag weten hoe ze met spel de ontwikkeling van haar kind kan stimuleren, weinig
structuur thuis.
- Kind kan niet goed met andere kinderen omgaan, thuis weinig stimulerende activiteiten.
- Spraak taal ontwikkeling komt niet goed op gang, wordt weinig voorgelezen, gekletst thuis.
- Kind speelt thuis amper heeft alleen interesse in telefoon/tablet, loopt achter in de ontwikkeling.
Aanmelding
Via het aanmeldformulier in de bijlage. Mail naar [email protected]
In den beginne…
Vanaf 2010 is Partou gestart met het programma VVE thuis. De opdracht vanuit de gemeente en de
visie van Partou kwam samen in dit programma: ouders ondersteunen bij het stimuleren van de
ontwikkeling van hun kinderen. Daarin willen we vraaggericht werken, de eigen kracht van ouders
versterken en ondersteuning bieden waar en voor zolang als nodig.
Tevens was er vanuit de voorschool de opdracht om ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit is in zijn
geheel opgepakt met als resultaat: VVE Thuis met huisbezoeken.
Afgelopen jaren is het Ouderbetrokkenheid team steeds meer geprofessionaliseerd en gegroeid. Dit
alles met begeleiding vanuit het project Early learning van het NJI en de Bernard van Lear foundation.
In 2010 is het Ouderbetrokkenheid team gestart met de pilot VVE thuis voor peuters. In 2011 vinden
de programma’s op grote schaal plaats en na de zomer van 2013 is het team gestart met VVE thuis
kleuters. Het VVE team komt nu bij 40 gezinnen thuis en er worden op 21 voorscholen, 6
basisscholen, 5 KDV’s (pilot in zuidoost) bijeenkomsten gegeven en dit blijft groeien!
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards