herinnering template

advertisement
Aan de heer en /of mevrouw
Achternaam
Straat naam en huisnummer
PCODE Woonplaats
betreft:
herinnering achterstand service kosten
datum:
datum
kenmerk:
ref/yyyymmddnr
Geachte heer, mevrouw,
Uit de administratie van onze vereniging van eigenaren blijkt dat wij de betaling van de service kosten voor de
onderstaande maand/maanden nog niet hebben ontvangen.
Wij verzoeken u vriendelijk er voor te zorgen dat het openstaande bedrag uiterlijkis bijgeschreven op
bankrekeningnummer xx.xx.xx.xxx t.n.v. VvE Naam. Houdt u daarbij rekening met de verwerkingstijd van uw
bank. Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen zijn wij genoodzaakt administratiekosten van 25 euro in rekening
te brengen.
Service kosten
Periode
December 2010
Januari 2011
Februari 2011
Bedrag
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
Openstaand
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
Totaal openstaand saldo € 300,00
Mocht onze herinnering uw betaling hebben gekruist, dan kunt u deze als niet verzonden beschouwen.
Voor eventuele opmerkingen of vragen kunt u ons van maandag tot vrijdag bereiken tussen 10 en 16 uur op
telefoonnummer: 012-3456789 of per mail via [email protected]
Met vriendelijke groeten
Uw naam
Administrateur VvE Naam
Download