The Human side of Enterprise

advertisement
The Human side of
Enterprise
Douglas Mcgregor
conventional view
►
Het management is verantwoordelijk de productie
elementen
►
Werknemers moeten aangemoedigd worden
►
gebeurd door richting geven, motiveren, controleren en
aanpassen
Hoe zit de mens in elkaar?
► De
gemiddelde mens werkt zo weinig
mogelijk
► wil geen verantwoordelijkheid
► is niet geïnteresseerd in wat het beste is
voor het bedrijf
► is van nature bang van verandering
► is niet al te slim, en makkelijk in de maling
te nemen
De harde of de zachte aanpak?
► De
harde of sterke aanpak
 druk zetten en (verborgen) bedreiging
 werknemers worden van heel dicht bij gevolgd
 strakke controle van het gedrag
► De
zachte of zwakke aanpak
 tegemoet komen aan de eisen van de
werknemers
 werknemers vrij laat
 in streeft naar harmonie
Is de conventionele visie
correct?
►
Aantonen via motivatie
Theory Y
► Het
management is verantwoordelijk de productie
elementen
► mensen zijn niet passief of weerspannig
► Motivatie, verantwoordelijkheid opnemen… zijn
aanwezig in de mens
► Medewerkers willen zich kunnen ontplooien en
willen autonomie
►Theorie
X
 Medewerkers zijn lui
 willen geen
verantwoordelijkheid
dragen
 moet je precies
instrueren en scherp
controleren
 Motiveren doe je met
fysiologische en
veiligheidsbehoeften
► Theorie
Y
 Medewerkers werken
graag
 willen
verantwoordelijkheid
dragen
 willen zich kunnen
ontplooien en willen
autonomie
 Motiveren doe je met
sociale- en
waarderingsbehoeften
Theory Z
►
►
William Ouchi
Combineerde de Amerikaanse en Japanse organisatie en
management







werkgelegenheid op lange termijn
collectieve besluitvorming
individuele verantwoordelijkheid
langzame impliciete evaluatie & bevordering
informele controle
matig gespecialiseerde carrièrewegen
zorg voor de werknemer en familie
Download