PowerPoint-presentatie

advertisement
Motivatie &
differentiatie
12 maart 2015
Daniel Pink
 50 jaar psychologisch onderzoek
 Tips voor onderwijs:







Autonomie over hoe en wanneer
Uitdagen en ‘mastering’
Doel en betekenis
Ruimte voor inbreng leerlingen
DHZ rapport – reflectie
Complimenten op inzet en strategie,
niet het resultaat! Klein en terecht!
Pas op met ‘Als…dan!’
2
Zin in School.
L. Stevens (Red.) (2004) Amersfoort: CPS
The Self Determination Theory van
de Rochester School van
motivatiepsychologen.
Richard (R.M.) Ryan en Edward
(E.L.) Deci.
De motivatietheorie gaat uit van de
natuurlijke, aangeboren neiging
van mensen om bezig te zijn met
interessante dingen en te zoeken
naar verbintenissen tussen zichzelf
en de wereld.
Tijl Koenderink
 De 7 uitdagingen in het onderwijs aan
hoogbegaafde kinderen.

Onder de zes, boven de acht
< 6: verplicht herhalen
> 8: meer vrijheden
4
Ricardo Semler
 Succesvol ondernemer.
 Auteur van ‘Maverick’ en ‘The Seven Day
Weekend’.
 ‘Mensen werken niet om geld te verdienen
maar om zich goed te voelen en ergens bij te
horen’.


‘Als je vrij wilt zijn, moet je medewerkers laten
bepalen hoe ze het doen.’
Vertrouwen en gezond verstand.
5
En nu?
Leerplicht
lesrooster
examenprogramma

Autonomie
6
Semler
 In VPRO’s ‘Tegenlicht’
 Ons hele leven is ingekaderd. We leven in een
’box’.
 We need ‘Thinking inside the box’.
7
Experiment 4H en 4V
 Doelen duidelijk
 Vrije keuze leerroute
 Studiewijzer


PTA
startmomenten Thema’s
 Zelf plannen


Keuze gebruik leermiddelen
Zelf bepalen wanneer wat
8
Experiment 4H en 4V
 Plan- en reflectieformulier per thema



Bewustwording eigen keuze
Autonomie en verantwoordelijkheid
Duidelijkheid voor leerling en docent
 Instructie


Beperkt, afhankelijk thema en docent
Vrij om te luisteren
 Onder de 6, boven de 8

Elk thema SO begrippen,<6 is overdoen.
9
Wat vinden de docenten?






Meer individueel contact met leerlingen.
Meer zicht op proces bij leerlingen.
Meer variatie bij inhoudelijke vragen leerlingen.
Meer op behoefte en leerstijl leerling gericht.
Vooral in het begin zoeken naar eigen rol.
Hoe ga je om met die leerlingen die die
autonomie minder aankunnen?
10
Wat vinden de leerlingen?


4H: 18 leerlingen
Door gaan met deze manier?





11 ja
4 nee
2 weet niet
Ja, dit werkt voor mij, als ik iets al snap heb ik geen
zin om te luisteren.
Nee, omdat zelf plannen moeilijk vind en me daar niet
aan hou. Uitleg is prettig voor toets.
11
Wat vinden de leerlingen?


4V: 23 leerlingen
Door gaan met deze manier?





12 ja
9 nee
2 weet niet
Ja, omdat het prettig is dat je zelf kunt bepalen wat je
wanneer doet.
Nee, omdat zelf plannen moeilijk vind en me daar niet
aan hou. Uitleg is prettig voor toets.
12
13
Nog één keer Semler
… ‘Vandaar dat we in Brazilië ook begonnen zijn met
democratische scholen. Het vak van leraar is feitelijk al
jaren overbodig. Hoeveel inspirerende leraren heb jij zelf
gehad? De meeste vinden hun eigen vak niet eens leuk. Bij
onze school bepalen de kinderen wat ze willen leren. Dan
nodigen we mensen uit die daarover willen komen
vertellen.’…
14
Wat nu?
Autonomie -> Hoe wilt u verder met deze workshop?
Differentiëren, verschillende groepen?
• Ervaringen uitwisselen
• Lesprogramma maken
• Verdiepen (lezen)
15
Download