Zachte contactlenzen

advertisement
ZACHTE KONTAKTLENZEN
Zachte contactlenzen zijn in 1965 door de
Tsjechische dr. Wichterle bij toeval ontdekt. Bij
onderzoek'4 van een nieuwe kunststof, H.E.M.A.
genaamd, bleek deze wateropnemende kunststof
een uitstekende basis te vorm voor een contactlens.
Deze 'natte' lens werd als uitzonderlijk comfortabel
ervaren en zou de harde lens gaan vervangen. Het
heeft tot 1973 geduurd voor industriële toepassing op
grote schaal mogelijk werd. En sindsdien is er nogal
wat gebeurd: de ontwikkeling van en het inzicht in de
zachte lens hebben een reële gebruiksmogelijkheid
geschapen. Toch is het raadzaam om de zachte lens
in zijn huidige vorm eens nader toe te lichten.
Zachte lenzen zijn gemaakt -van een fjydrofiel
(waterlievend) sponsachtig materiaal. Oorspronkelijk
was de wateropname laag. Echter zijn er ook lenzen
met een hoger opnamepercentage van ± 40% tot
90% toe. Dit vochtgehalte bepaalt het gemak waarmee in traanvocht opgeloste zuurstof aan een
contactlens kan. worden afgegeven. Doorgaans
geldt:!hoe hoger de wateropname des te kwetsbaarder
is de contactlens, De; zachte lens is dus relatief
kwetsbaar voor scheuren bij!reiniging. In het traanvocht zitten o.a. eiwitten, vetten, opgelost. Deze
tasten het sponsachtige zachte lens-materiaal aan,
hoe goed er ook gereinigd wordt. Dit betekent een
kortere levensduur dan van vorm- stabiele lenzen.
Zachte lenzen dienen in vloeistof bewaard te worden.
Aan dit gebruik, noodzakelijk voor een goede
desinfectie wanneer de lens niét gedragen wordt, zijn
regelmatig terugkerende kosten verbonden. Verder
corrigeren standaard zachte lenzen, op een uit
zondering na, met volledig het astigmatisme, de
'cilinder'. Met als gevolg gezichtsscherpteverlies. Met
torische zachte lenzen is deze mogelijkheid van corrigeren
wel aanwezig!
Uit oogheelkundig oogpunt gezien, zullen de zachte lens,
met zijn relatief grote diameter, en het oog tenminste één
keer per half jaar goed gecontroleerd moeten worden om
betrouwbaar en comfortabel dragen mogelijk te maken.
Als, samen met de contactlensspecialist, op grond van
juiste afwegingen, de keuze op zachte lenzen is gevallen,
dan zullen deze lenzen veilig gedragen kunnen worden.
Download