beoordeling cofinancieringsvragen efro interreg 2014-2020

advertisement
BEOORDELING COFINANCIERINGSVRAGEN EFRO INTERREG 2014-2020
BASISPRINCIPES
O&O&I OF ONDERNEMERSCHAPSBEVORDERING/LINK TOT ONDERNEMINGEN
Betreft dit een O&O&I project of een ondernemerschapsbevordering project?
Is in beide gevallen een sterke link tot ondernemingen aanwezig?
Andere topics of domeinen komen niet in aanmerking voor cofinanciering
GLOBALE MEERWAARDE/KWALITEIT/SCORE VAN HET VOORSTEL
De budgettaire ruimte is zeer beperkt: enkel de echt goede dossiers met grote meerwaarde (en dus hoog
scoren op alle beoordelingscriteria) komen in aanmerking
HEFBOOMEFFECT
We co-financieren niet meer dan 20% en ook niet meer dan lokale instanties (provincie-stad-gemeenteandere) zelf bereid zijn om te co-financieren.
BEOORDELINGSCRITERIA
ADDITIONALITEIT
Is het project additioneel aan het bestaand O&O&I en ondernemerschap bevorderend instrumentarium?
In de volgende zin:
Wordt een specifieke “gap” in dit instrumentarium opgevuld?
Of wordt wat er al bestaat versterkt?
INNOVATIEF KARAKTER
Is het project innovatief ten opzichte van hetgeen bestaat/gebeurt/gefinancierd wordt met AIO
middelen/door Vlaanderen?
HEFBOOMEFFECT
Welk financieel hefboom effect heeft het project?
Worden ook andere (lokale/regionale/private…) cofinancieringsmiddelen gemobiliseerd, hoeveel?
Is er voldoende eigen financiële inbreng door de promotor?
We co-financieren niet meer dan 20% en ook niet meer dan lokale instanties (provincie-stad-gemeente)
zelf bereid zijn om te co-financieren (ervan uitgaand dat ze mee financieren)
Hoe verhoudt eventuele cofinanciering zich ten opzichte van bestaande financieringsstromen op Vlaams
niveau voor de organisatie of de activiteiten in kwestie?
VLAAMSBREED KARAKTER
Heeft een project een Vlaams-brede impact of scope?
MULTIPLICATOREFFECT
Wat is het potentieel voor multiplicatie of replicatie over geheel Vlaanderen? Ook zonder bijkomende
middelen (zie ook duurzaamheid)
VALUE FOR MONEY/RETURN ON INVESTMENT (ROI)
• Welk is de valorisatie/wat levert dit op voor Vlaanderen?
• Welke is de return on investment voor Vlaanderen in het algemeen of de sector? Welke valorisatie zal dit
project opleveren?
Worden de ROI en valorisatie ondersteund door een overtuigende berekening/motivering die aantoont dat
dit project de extra subsidie waard is?
DUURZAAMHEID
In welke mate en op welke termijn is het initiatief duurzaam en/of zelfvoorzienend?
In welke mate kan het initiatief zonder bijkomende Vlaamse middelen gerepliceerd worden (over geheel
Vlaanderen)?
Werd hiertoe een overtuigend business plan of strategie in het project opgenomen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards