kort samenvatting casus 1

advertisement
KORT SAMENVATTING CASUS 1.6.4
 De ziekte van Addison wordt ook wel Primary adrenocortical insufficiency (PAI)
genoemd want het wordt veroorzaakt door destructie van de bijnierschors.Bij de
secundair vorm (SAI) is de concentratie ACTH laag waardoor er weinig cortisol
gevormd wordt. Zie de regelkring
 Uitleg symptomen(vraag 2):
1. vermagering: cortisol remt het gebruik van glucose in het
lichaam.Afwezighed zorgt ervoor dat er meer glucose gebruikt wordt wat
to vermagering kan leiden. Cortisol heeft ook een anti-insulin werking. De
stimulatie voor de “gluconeogenesis” process ontbreekt bij
hypocortisolisme. De patient krijgt ook een verminderd eetlust.
2. Droog huid: door wegvallen van natrium ionen die water vasthouden gaat
de huid uitdrogen
3. flauwvallen: wordt veroorzaakt door de laag bloed druk die verorzaakt
wordt door de laag concentratie aldosterone
4. hyperpigmentatie: door de hoog concentratie ACTH wordt de pigmentatie
versterkt want die bevat een fragment MSH(melanocyt stimulating
hormone). Deze hormoon stimullert melanocyten die ervoor zorgen dat
pigmentatie toeneemt.
5. zwakke en snele pols: laag bloed druk zorgt voor een zwakke en snelle
pols???
 Bij vraag 3 en 8,met behulp van de figuur uitlegen dat de ziektebron primair is
want [ACTH] en [COR] zijn niet gelijk. [ACTH] is hoger dan [COR] en dat kan
alleen als de bijnierschors nit goed functioneert. Medicatie kunnen ook een laag
[COR] geven. In de tekening, is de bijnierschors = Kc en [COR] = Yc
=corrigerend waarde. De hypofyse is = Ka en [ACTH] = Ya =meldsignaal. ACTH
concentratie is hoog bij de metingen want de laag cortisol waarde stimuleert de
secretie van ACTH via negatieve terugkoppeling.
 (vraag 4)Aldosterone: bij hypocortisolisme=dehydratie=bloedvolume omlaag =
bloed druk omlaag (hypotensie) = risk of circulation failure
 (vraag 5), aldosterone zorgt voor reabsorptie van natrium ionen en secretie van
kalium ionen.In afwezigheid gebeurt het omgekeerd
 (vraag 6), ADH(antidiuretic hormone).Bij verlaagd [COR] gaat [ADH]
omhoog.Hierdoor wordt er meer water vastgehouden die de overgebleven natrium
ionen verdund. Resultaat:[ natrium ionen] neemt verder af.
 Vraag 7 = zie vraag 2 bij hyperpigmentatie
Download