DUtch_regulation_on_tennis__autosport_and_handball

advertisement
Nederlandse Tafeltennisbond
Spelers, coaches en officials moeten een goede presentatie van de sport hooghouden en de integriteit waarborgen door af te zien van iedere poging om onderdelen van een
competitie te beïnvloeden op een manier die in strijd is met de sportethiek.
Spelers moeten hun uiterste best doen om een wedstrijd te winnen en dienen
zich niet terug te trekken, behalve in geval van ziekte of blessure.
Spelers, coaches and officials mogen niet helpen of meedoen aan welke vorm dan ook van wedden
of gokken op zaken die betrekking hebben op hun eigen wedstrijden of competities.
Elke speler, die opzettelijk in gebreke blijft om aan deze principes te voldoen, zal
worden bestraft door een gehele of gedeeltelijke inhouding van prijzengeld in
wedstrijden met geldprijzen en/of door het uitsluiten van deelname aan ITTFevenementen.
In het geval medeplichtigheid is bewezen van enige adviseur of official, wordt van de betrokken
nationale bond verwacht, dat er disciplinaire maatregelen tegen deze persoon worden genomen.
Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie
Hoofdstuk XVIII: WEDDENSCHAPPEN
213. Verbod op weddenschappen
Geen enkel persoon, houder van een FIA licentie of een Internationaal Super-licentie, en geen enkel
personeelslid van de organisator van een internationaal evenement welke op de Internationale
Sport Kalender staat geregistreerd, mogen direct of door een tussenpersoon weddenschappen
plaatsen of gokken op een speluitslag of aan een wedstrijd deelnemen welke op de Internationale
Sport Kalender geregistreerd staat, indien zij bij dat evenement betrokken zijn, in het bijzonder als zij
op de een of andere manier mee zijn verbonden
Geen enkel persoon, houder van een FIA licentie of een Internationaal Super-licentie, en geen enkel
personeelslid van de organisator van een internationaal evenement welke op de Internationale
Sport Kalender staat geregistreerd mag geld of een voordeel van welke waarde dan ook aannemen
om aanzienlijk het resultaat van de speluitslag of wedstrijd te beïnvloeden welke een onderdeel
vormt van het evenement welke op de Internationale Sport Kalender geregistreerd staat, of het
beïnvloeden van hun eigen sportieve prestaties of die van andere deelnemers.
215. Onthullende informatie
Aan geen enkel persoon, houder van een FIA licentie of een Internationaal Superlicentie, en geen
enkel personeelslid van de organisator van een internationaal evenement welke op de Internationale
Sport Kalender staat geregistreerd mag geld of een voordeel van welke waarde dan ook aangeboden
worden of een poging tot aanbieding gedaan worden om vertrouwelijke informatie van een
evenement te verkrijgen van het evenement welke op de Internationale Sport Kalender geregistreerd
staat met het oog op het realiseren of het toelaten tot realisatie van een weddenschap op het
genoemde evenement voor dat het publiek van deze informatie op de hoogte is.
Geen enkel persoon, houder van FIA licentie of een Internationale Superlicentie, en geen enkel
personeelslid van de organisator van een internationaal evenement welke op de Internationale
Sport Kalender staat geregistreerd mag aan derden geen vertrouwelijke informatie van een
evenement verstrekken welke verkregen is door het uitoefenen van hun beroep of hun functie, met
het oog op het realiseren of het toelaten tot realisatie van een weddenschap op het genoemde
evenement voordat het publiek van deze informatie op de hoogte is.
Nederlands Handbal Verbond
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten zijn verenigingsleden en
persoonlijke leden, als genoemd in artikel 4, eerste lid, onder b en c, van de Statuten, verplicht
zich te onthouden van:
-het wedden op uitslagen van wedstrijden waarbij zij als speler, wisselspeler, trainer-coach of als
scheidsrechter direct zijn betrokken en/of
- andere handelingen te verrichten die gericht zijn op het frauduleus beïnvloeden van uitslagen
van wedstrijden
Download