View - HCC Beleggen

advertisement
56ste HCC Beleggen Symposium
“De beste value aandelen selecteren”
Dr. Fred Huibers
Managing Partner HEK Value Funds
Beleggingsfondsen
Onderzoek van Morningstar toont aan:
• 54% aandelenfondsen presteert slechter dan de benchmark
• Indextrackers zouden de voorkeur moeten hebben
Maar…
• 46% presteert wel beter dan de index
• Welke beleggingsfondsen zijn dit?
Active Share
“Alleen fondsen met hoge Active Share kunnen de index verslaan”
Martijn Cremers – Yale School of Management (2010)
Definitie Active Share:
De mate waarin een beleggingsfonds daadwerkelijk afwijkt van de
benchmark
Noodzakelijke condities voor outperformance:
• Goed gespreide portefeuille (diversificatie)
• Hoge mate van afwijking van de index (Active Share)
Soorten beleggingen
Auteurs onderscheiden vijf groepen beleggingsfondsen:
Closet Indexers: portefeuille vrijwel gelijk aan index
• trackers, ETF’s
Moderately Active: lichte afwijking ten opzichte van index
• Robeco’s, ING’s van deze wereld
Factor Bets: wedden op 1 paard
• Sectorfondsen, goudfondsen
Concentrated Bets: duidelijke aandelenkeuze, weinig spreiding
• Themafondsen, Water, Alternatieve Energie
Stock Pickers: duidelijke methodiek aandelenkeuze, goede spreiding
• Value beleggen
Resultaten Active Share
Bron: Cremers and Petajisto (2010), How Active is your Fund Manager
Ontwikkelingen beleggingsfondsen
Aantal beleggingsfondsen met een hoge Active Share
neemt steeds verder af:
• Risico-aversie als gevolg van de kredietcrisis
• Opkomst van ETF producten
HEK European Value Fund:
• Active Share 98,6 procent t.o.v. MSCI Europe index
• Portefeuille met 40 individuele posities
Value beleggen loont
Studie Financial Analyst Journal 2004
• Aandelen worden gerangschikt o.b.v. waarderingscriteria
• Buy and hold rendement per kalenderjaar
Deciel:
1:
glamour
2:
glamour
9:
value
10:
value
V-G%
69-01
4,5
6,7
15,6
16,4
10,4
79-01
7,9
10,4
18,6
20,4
10,4
90-01
3,8
6,0
16,1
18,0
12,2
Jaar:
Hoe werkt de markt
• Fondsmanagers worden afgerekend op de korte termijn
• Uit angst wordt slechts minimaal afgeweken van de index:
van de populaire aandelen wordt meer gekocht
• Kuddegedrag
• Geen meerwaarde analistenrapporten
• Veel aan- en verkopen
• Na kosten geen toegevoegde waarde
Methodiek HEK
In eigen huis ontwikkeld kwantitatief model
• Emotieloos beleggen
• Consistentie
• Mogelijkheid tot backtesten
Methodiek HEK Value Fund
• Financiële data ondernemingen in database
• Voldoende verhandelbaarheid aandelen
• Screening groot universum: Europa 7000 aandelen
Value aandelen selecteren
1e screening op basis van waardering
• Koers/winstverhouding
• Boekwaarde/marktwaarde
• Koers/kasstroom
• Dividendrendement
2e screening top-10% laagst gewaardeerde aandelen
• Financiële kracht onderneming
• Winstmanipulatie (Accruals)
• Momentum
Goede spreiding: 40-60 aandelen worden geselecteerd
Strikte verkoopdiscipline
Rendement HEK European Value
Fund
Door het gebruik van een consistent model:
• Beoordeeld als representatief voor toekomstige
rendementen
• Uniek in de beleggingsfondsenwereld door strenge
regelgeving AFM
Simulatie resultaten
Laatste 10 jaar gemiddeld 14,6% outperformance
Voorbeeld value: Fiat
Fiat
• Autoverkopen in 2008 op
laagste niveau sinds 1980
• Gekocht in mei 2009:
– KW: 6
– Boek/marktwaarde: 80%
• Koop Chrysler leverde dealers in
VS op, strategisch pluspunt
• Nog steeds positie via
moedermaatschappij Exor
Voorbeeld value: NCC
NCC
• Scandinavische huizenbouwer
• Gekocht in mei 2009:
– KW: 4
– Boek/marktwaarde: 90%
• Koers stevig gedaald in lijn met
wereldwijde bouwondernemingen
• Scandinavische huizensector
robuuster dan meeste Westerse
landen
• Nog steeds positie (100+%)
Rendement door overnames
Grootste compliment voor value belegger:
overname van een positie door een sectorgenoot die de onderneming
ook te goedkoop vindt
Door focus op goed bestuurde ondergewaardeerde
ondernemingen zijn value aandelen kansrijke
overnamekandidaten
Voorbeeld overname: ExpressJet
ExpressJet
• Regionale
luchtvaartmaatschappij VS
• Gekocht in november 2009:
– Boek/marktwaarde: 30%
• In april 2008 eerste bod van
Skywest op ExpressJet
• Augustus 2010 uiteindelijk
overname op 100% premie
Voorbeeld overname: Dollar Thrifty
Dollar Thrifty
• #3 autoverhuurder VS
• Gekocht in november 2009:
– Boek/marktwaarde: 10%
• Restwaarde auto’s bijna nul op
de balans
• Sectorgenoten Hertz en Avis
vochten overnamegevecht uit
• Avis betaald premie van 36%
• HEK American heeft verkocht
vanwege langdurig
mededingingsonderzoek
Vraag & Antwoord
Download