Psychologie voor managers

advertisement
Hooglerarenreeks
Psychologie voor managers
Een unieke en karaktervolle reeks over menselijk gedrag
Schrijf u in voor
1 juli 2010 en ontvang
gratis het boek
‘50 Psychologie
klassiekers’
Praktisch psychologisch inzicht
gebracht door absolute topsprekers
Prof. dr Robert Cialdini
Prof. dr Rob Vinke
Prof. dr Margriet Sitskoorn
Prof. dr Carsten de Dreu
Prof. dr Roos Vonk Met focus op:
Authenticiteit,
inspiratie,
prestatie en
motivatie
Dr Rick van Baaren
Prof. dr René Diekstra
Dr Theo Compernolle
Prof. dr Ruut Veenhoven
Prof. dr Douwe Draaisma
Inclusief gratis
jaarabonnement
op Psychologie
Magazine
Prof. dr Erik van de Loo
Prof. dr Ap Dijksterhuis
Speciaal over uit de VS:
Prof. dr Robert Cialdini,
Arizona State University
10 colleges van 23 september t/m 2 december 2010 Plus 1 bonuscollege op 9 december 2010 Nyenrode Business Universiteit
Inzicht in de fascinerende wereld van de menselijke geest
1
“Heel bijzonder, erg interessant, zeer toepasbaar
en aan te bevelen voor iedere manager”
“Mensen die dit missen is een typisch geval van pech!”
Jan Oosterman, owner SCEC - Europa
Cees de Zeeuw, manager core design en architecture , KPN
Psychologie voor managers: wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht
Gecompliceerde wezens
Doelstelling van deze reeks
Mensen zijn gecompliceerde wezens. Als manager heeft u dagelijks te maken met een theater aan
irrationeel gedrag. De tragische en hilarische aspecten van de menselijke persoonlijkheid verbazen u
keer op keer. En ze maken uw managementtaak er niet makkelijker op.
Deze reeks colleges is een uitstekende gelegenheid om in kort tijdsbestek kennis te nemen van de
‘essentials van psychologie’. De doelstelling van deze reeks is:
Het verbreden van het perspectief van de manager door de ratio achter menselijk gedrag te schetsen
Managers helpen om menselijk gedrag beter te observeren en interpreteren
Deelnemers voorbij de psychologie van de koude grond loodsen
Het bieden van netwerkmogelijkheden met andere managers
Het toegankelijk maken van complexe informatie, die anders niet, of moeilijk te achterhalen is
Licht in de duisternis
Hoe krijgt u een vinger achter deze ongrijpbare processen? Bent u in staat menselijk gedrag te obser­
veren en interpreteren? Begrijpt u de ratio achter menselijk gedrag? Het is een open deur, maar zeker
in kennisintensieve organisaties geldt: Een goede manager is een peoplemanager.
Experimenteel?
Gratis jaarabonnement
Een must voor elke manager
De kans is groot dat u niet specifiek bent opgeleid in de psychologie. En dat is jammer want uw werk
zou er een stuk makkelijker en leuker door worden. Niet voor niets pleiten goeroes als Henry Mintz­
berg, Tom Peters, en David Maister voor meer psychologisch onderwijs op managementopleidingen.
Op hun advies bieden wij u dan ook deze unieke en karaktervolle reeks aan.
U krijgt ondermeer antwoord op de volgende vragen:
Waar komt weerstand bij verandering vandaan?
Wanneer werkt prestatiebeloning, wanneer niet?
Hoe ziet het ‘innerlijk theater’ van een topmanager eruit?
Waarom moet u slecht nieuws direct vertellen in een beoordelinggesprek?
Blijft u in een sollicitatiegesprek vasthouden aan uw eerste indruk?
In hoeverre kent u zichzelf?
Moet motiveren van medewerkers één van uw kerncompetenties zijn?
In hoeverre kunt u uw managementstijl veranderen?
Welke type persoonlijkheid past het best bij uw organisatiecultuur?
Hoe krijgt u álles gedaan bij anderen?
Topexperts aan het woord
Speciaal voor deze reeks hebben we een rijke keur aan docenten bijeengebracht. Alle experts hebben
één ding gemeen: zij kennen hun klassiekers én zij staan met beide benen in de klei. Zij vertalen Freud,
Adler, Jung , Skinner, Maslow e.a. naar (werk)situaties van alledag. Wetenschappelijk getoetst,
boeiend en toegankelijk gebracht.
2
Iedere deelnemer krijgt een jaarabonnement op het tijdschrift Psychologie
Magazine cadeau. Kijk voor meer informatie op www.psychologiemagazine.nl
Neem de proef
op de som:
4 nummers
voor €15,–
Een waardevolle aanvulling voor uw bibliotheek
De sprekers in deze reeks schreven een boek dat relevant is voor het college dat u bijwoont. Op het
aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u de boeken wilt bestellen. Wanneer u besluit
de boeken aan
Bel gratis 0800-0220660 of kijk op
agazine.nl
te schaffen, krijgt u de hele set boeken uitgereikt bij het eerste college.www.psychologiem
De kosten
voor de volgende
12 boeken bedragen in totaal: € 244,16 *
Het abonnement stopt automatisch
Douwe Draaisma
De heimweefabriek
De metaforenmachine
Margriet Sitskoorn
Het maakbare brein
Passies van het brein
Roos Vonk
De eerste indruk
Ego’s en andere ongemakken
Theo Compernolle
Stress; vriend en vijand!
pm_werf-A5 1
Rob Vinke
Zoeken naar intrinsieke motivatie
02-04-2009 16:27:38
Carsten de Dreu
Bang voor conflict?
Ap Dijksterhuis
Het slimme onbewuste
Robert Cialdini
Invloed
Overtuigingskracht
* prijs is exclusief 6% BTW en onder voorbehoud
van wijzigingen door de uitgever
Voor wie zijn deze colleges bedoeld?
Herhaling wegens succes
De colleges zijn bedoeld voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor de winstgevendheid van hun
bedrijf en vooral hen die daarbij leidinggeven aan een team van mensen. Voor hen die gefascineerd zijn
door de vraag hoe ze mensen moeten doorgronden en in beweging kunnen krijgen.
Sinds 2004 hebben wij al zeven reeksen over psychologie georganiseerd. Deze reeksen werden zeer hoog
gewaardeerd door de deelnemers en werden zeer druk bezocht. Op verzoek van velen organiseren wij
deze reeks nog een keer.
“Mensen verlaten niet hun organisatie, maar hun leidinggevende.
De leidinggevende die dat beseft en inziet is een heel stuk verder en rijker”
“Een feest! Motiverend voor zowel werk als privé.”
Paul Snoey, teamleider ING
Prof. dr Erik van de Loo
Eerste college 23 september 2010
Zesde college 4 november 2010
Prof. dr René Diekstra
Dr Theo Compernolle
Hoogleraar Psychologie en hoofd van het Sciences department, Roosevelt Academy
Middelburg & lector Jeugd en Opvoeding, Haagse Hogeschool
Waarom Freud, Adler en Jung nog altijd meer dan de moeite waard zijn voor
wie effectief wil leidinggeven
Arts, neuropsychiater en psychotherapeut.
Wat is de invloed van leidinggevend gedrag op de stress en veerkracht van je
mensen?
Toppsychologen voor topmanagers
Stress: vriend en vijand
Zevende college 11 november 2010
Intrinsieke motivatie, belonen en bedrijfsdoelen
Tweede college 30 september 2010
Vorm je hersenen, gebruik je talent
Prof. dr Rob Vinke
Prof. dr Margriet Sitskoorn
Hoogleraar personeelswetenschappen, Nyenrode Business Universiteit
Kunt u mensen van buitenaf motiveren?
Hoogleraar klinische neuropsychologie, Universiteit van Tilburg
In hoeverre zijn u en uw medewerkers trainbaar?
Achtste college 18 november 2010
Derde college 5 oktober 2010
De wetenschap van overtuigen en beïnvloeden
Prof. dr Robert Cialdini
W.P Carey distinguished hoogleraar marketing & Regents hoogleraar
psychologie, Arizona State University
LET OP! De
Waarom willen mensen minder als u ze meer biedt?
& Dr Rick van Baaren
Founder Dijksterhuis&vanBaaren
Hoe halen slimme verkopers weerstand bij u weg?
aanvangstijd van dit
college wijkt af! (zie
achterkant van deze
brochure)
De geheimen van het geheugen
Prof. dr Douwe Draaisma
Bijzonder hoogleraar van de geschiedenis van de psychologie, Rijksuniversiteit Groningen
Wat je vergeet is net zo bepalend voor je karakter als wat je onthoudt
Negende college 25 november 2010
De psychologie van conflicten
Prof. dr Carsten de Dreu
Hoogleraar, arbeids- en organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam
Zo voorkomt u escalatie
Vierde college 14 oktober 2010
Coachen en adviseren voor verandering
Prof. dr Erik van de Loo
Tiende college 2 december 2010
Onbewust nadenken en beslissen
Adjunct clinical professor of management, INSEAD (Fontainebleau)
Hoe kunt u uw organisatie zo inrichten dat veranderen mogelijk wordt?
Welke psychologische factoren spelen hierbij een rol?
Prof. dr Ap Dijksterhuis
Vijfde college 28 oktober 2010
Elfde college 9 december 2010
Prof. dr Ruut Veenhoven
Prof. dr Roos Vonk
Emeritus-professor ‘of social conditions on human happiness’ Erasmus Universiteit Rotterdam
Waar komt geluksbeleving vandaan en hoe komt het dat Japanners een stuk
minder gelukkig zijn dan westerlingen?
Hoogleraar sociale psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen
Hoe hoger in de boom hoe kleiner de kans op eerlijke feedback
Over flow, geluk en postitieve psychologie
Hoogleraar van het onbewuste, Radboud Universiteit Nijmegen
Hebben keuzes maken en rationeel denken iets met elkaar te maken?
Zelfkennis en authenticiteit
Meer informatie? Ga naar WWW.FOCUSCONFERENCES.NL/PSYCHOLOGIE
3
LET OP! Nu niet inschrijven betekent minimaal 1 jaar wachten...
Aanmeldingsvoorwaarden
Op die manier neemt u een bedrijfsabonnement en stelt u ook collega’s
in de gelegenheid kennis te nemen van de boeiende theorieën van deze
inspirerende sprekers.
Groepsarrangementen:
Speciaal voor organisaties die meerdere mensen willen afvaardigen, zijn
er voor deze dag/reeks speciale groepsarrangementen ontwikkeld. Ook
zijn er diverse mogelijkheden om programma’s op maat te maken. Voor
meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met Jeroen van der
Woude: [email protected] of belt u met 06 - 295 764 87.
Deelnamecertificaat
Tijd en locatie
Van de 11 colleges vinden er 10 plaats op de donderdag en
1 op de dinsdag. Alle colleges beginnen om 16.00 uur en
duren tot ongeveer 19.00 uur. Uitzondering hierop is het
derde college op dinsdag 5 oktober dat om 09.30 uur begint en om
12.30 uur eindigt. De gehele reeks vindt plaats in een van de collegezalen
van Nyenrode Business Universiteit.
Aanmelden
U kunt zich op drie manieren aanmelden:
1. via de website: www.focusconferences.nl
2. per e-mail: [email protected]
3. het aanmeldingsformulier ingevuld per post of per fax naar
FOCUS Conferences sturen.
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur.
Door u aan te melden voor deze bijeenkomst gaat u akkoord met de in
deze folder vermelde inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvang
sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving.
Investering
Deze bijzondere reeks van 11 colleges vraagt uiteraard een investering
in tijd, energie en geld (€ 3.295,-). In dit bedrag zijn lunch, koffie/ thee,
drankjes, documentatie en parkeergelden inbegrepen. Prijzen zijn
exclusief BTW. Aanmelden voor een of enkele colleges is in principe niet
mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen. Het is tevens
mogelijk verschillende collega’s of relaties te laten deelnemen.
4
Deelnemers die deelnemen aan de gehele reeks, ontvangen na afloop een
Aanmelden ‘Psychologie voor managers’
deelnamecertificaat
Verhindering
F10014
Ja, ik schrijf me in voor:
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons
De gehele collegereeks Psychologie voor managers
doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk.
Ik bestel de boekenset van 12 boeken (zie pagina 2)
Informatie
Wanneer u vragen heeft over deze hooglerarenreeks of meer wilt weten
Naam
over de voorwaarden voor groepsdeelname, kunt u contact opnemen met
Functie
Ria van der Holst, 020 - 3059159.
E-mail
Privacy statement
Naam
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend,
verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.
Focus Conferences bv zal op uw verzoek uw gegevens uit de database
verwijderen. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor het
toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van Focus
Conferences bv en gerelateerde organisaties.
Functie
E-mail
Bedrijf
Afdeling
Postbus
Focus Conferences bv
Postcode
Olympisch Stadion 42-43
Telefoon
Postbus 75067
Fax
1070 AB Amsterdam
Branche
tel. 020 - 3059159
Aantal medew.
fax 020 - 6717584
[email protected]
w w w . f o c u s c o n f e r e n c e s . n l
Plaats
m/v
m/v
Download