master psychologie traject klinische psychologie

advertisement
MASTER PSYCHOLOGIE
TRAJECT KLINISCHE
PSYCHOLOGIE
Werk aan of voorkom
psychische ontregelingen
Klinische psychologie aan de VU
De klinisch psycholoog houdt zich bezig met mensen
die psychisch ontregeld zijn of ontregeld dreigen te
raken. Deze ontregelingen kunnen zich op
verschillende manieren manifesteren. Denk hierbij aan
angst- of stemmingsklachten, persoonlijkheidsstoornissen, het vastlopen van contacten en relaties,
het disfunctioneren in werksituaties of het niet onder
controle hebben van gedrag. Psychische ontregelingen
kunnen verschillende oorzaken en achtergronden
hebben zoals traumatisering, blootstelling aan stress,
stoornissen in de persoonlijkheidsstructuur en
genetische kwetsbaarheid. Meestal is er sprake van
een combinatie van factoren.
De klinisch psycholoog is werkzaam op het gebied van
de geestelijke en algemene gezondheidszorg waar hij
drie belangrijke taken heeft namelijk: psychodiagnostiek,
psychologische begeleiding en behandeling en
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn veel klinisch
psychologen werkzaam op het gebied van preventie.
Hier ontwikkelen en voeren zij minimale interventies uit
om de ontwikkeling van ernstiger problematiek te
voorkomen.
Praktijk
Het traject Klinische psychologie is bedoeld voor
studenten die later werkzaam willen zijn in de praktijk van
de geestelijke gezondheidszorg. Belangrijke onderdelen
zijn de praktijkstage (24 EC) en de masterthese (18 EC).
Tijdens de stage vindt kennismaking met de
beroepsuitoefening plaats. De stage is lang genoeg om
als student daadwerkelijk te kunnen ervaren hoe het is
om als beginnend professional in de gezondheidszorg
werkzaam te zijn. Bij de masterthese kunnen studenten
hun kennis en vaardigheden op onderzoeksgebied in
een doorgaans praktijkgericht onderzoek toepassen.
Ook het vak Gedragstherapie hoort bij de verplichte
onderdelen. Daarnaast kiest de student twee onderdelen
uit de volgende vakken:
-
Psychoanalyse en Psychoanalytische Psychotherapie
Cultuursensitieve hulpverlening
Klinische Ouderenpsychologie
Suïcide en Suïcidepreventie
Medische Psychologie
Training Gespreksvoering
Prevention of Mental Health Care
Masterclass psychose en prepsychotische beelden
Seminarium Cognitieve Gedragstherapie
E-mental health Praktijk en onderzoek
Voor meer informatie over de vakken kijk je in de
online studiegids: www.vu.nl/studiegids.
Iets voor jou?
Kun jij je goed inleven in een ander maar tegelijkertijd
professionele afstand bewaren? Ben jij geïnteresseerd in
werken met mensen met psychische stoornissen? Vind
jij het interessant om te onderzoeken of psychologische
interventies effectief zijn? Dan is het mastertraject
Klinische Psychologie een goede keuze voor jou.
Student aan het woord
Beroepsperspectieven
Jessica de Wit
'Het afgelopen jaar heb ik ervoor gekozen om het
mastertraject Klinische psychologie te volgen. Via
interessante keuze vakken heb ik me verder verdiept in
verschillende behandelmethoden en diagnostiek. Door
middel van werkgroepen en oefengesprekken ga je actief
aan de slag met onder andere gesprekstechnieken.
Vervolgens heb ik een stage gevolgd bij een
angstpolikliniek Hier mocht ik zelf behandelingen geven
aan individuele cliënten en groepen. Dit was echt een
super spannende maar vooral leerzame en leuke ervaring.
Hierna heb ik mijn masterthese geschreven binnen de
afdeling Klinische psychologie van de VU. Dit leek me best
lastig, maar het viel me erg mee! Binnen het onderzoek
waarover ik mijn these heb geschreven, kreeg ik diverse
taken, zoals zelf online behandelingen geven. Dit was zo’n
leuke ervaring dat ik nu graag verder wil in onderzoek.'
De klinisch psycholoog is werkzaam in de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) en aanverwante gebieden. Het
voornaamste werkgebied is het behandelen, onderzoeken
en diagnosticeren van cliënten met psychische stoornissen
en psychosociale problemen in GGZ instellingen,
psychiatrische ziekenhuizen en (eerstelijns) psychologen
praktijken.
Toelating en aanmelden
Onderzoek Klinische psychologie
De focus van het mastertraject Klinische psychologie
sluit aan bij het onderzoeksprogramma van Klinische
psychologie: Cognition, affect, behavior and intervention
in mental disorders. Het onderzoeksprogramma heeft als
focus te onderzoeken hoe mentale stoornissen ontstaan
en hoe ze het meest effectief kunnen worden behandeld.
Enige voorbeelden van lopende projecten zijn:
‘Effectiviteit van internet interventies (E-health)’
‘Onderzoek naar preventie van psychosen’
‘Effectiviteit van psychotherapie bij angst en depressie’
‘Ontwikkeling van een screeningslijst naar suïcidaliteit
bij adolescenten’
Docent aan het woord
Mark van der Gaag
'Ik doceer de masterclass “Psychosen en prepsychotische
beelden” met veel genoegen. De cursus is uniek in
Nederland en onderwijst kennis en vaardigheden op het
gebied van psychosen en mensen met een ultrahoog
risico een psychose te ontwikkelen. Studenten leren
tijdens deze cursus symptomen te beoordelen en te
classificeren in syndromen. Verschillende therapeutisch
vaardigheden worden in rollenspel geoefend zoals
cognitieve gedragstherapie, ‘competitive memory training’,
vaardigheidstraining en gezinstherapeutische interventies.
Verschillende gastdocenten doceren over hun expertise en
een ervaringsdeskundige vertelt over de periode voor en
tijdens zijn eerste psychose. Mijn ervaring is dat studenten
bijna allemaal enthousiast worden voor de werkzaamheden en mogelijkheden van een klinisch psycholoog in
de psychosezorg.'
Faculteit der Gedrags- en
Bewegingswetenschappen
Klinisch psychologen zijn werkzaam bij justitie voor o.a.
behandeling in de TBS kliniek, risicotaxatie van daders,
maar ook bij politie en leger voor o.a. training, preventie
werkzaamheden en behandeling van onder meer PTSS.
Klinisch psychologen werken ook in het bedrijfsleven o.a.
op het gebied van preventie, coachen, assessment en
training. Daarnaast zijn klinisch psychologen werkzaam in
de somatische gezondheidszorg (ziekenhuizen) en
verpleeghuizen (adviseren, onderzoeken en behandelen).
Heb je een bachelordiploma Psychologie van de VU, dan
ben je direct toelaatbaar tot de master Psychologie. Heb je
een bachelordiploma Psychologie van een andere
universiteit, schrijf dan de Examencommissie aan. Mogelijk
kunnen enkele bachelorvakken worden opgelegd door de
examencommissie, als toegangseis voor een bepaald
mastertraject.
Aanmelden
Je kunt met de master Psychologie starten in september.
Meld je aan voor de studie via Studielink.voor 1 juni.
Toelatingsverzoeken aan de examencommissie
kunnen ingestuurd worden tot 1 juni.
Voor het adres van de examencommissie kijk je op
www.vu.nl/masterpsychologie.
W aarom kies je voor de VU?
Studeren bij de VU betekent verder kijken. Wat je ook
studeert, bij de VU kijk je verder dan kennis alleen.
Verder dan wat voor de hand ligt. Dan de grenzen van je
eigen studie. Het betekent studeren met een open blik.
Met oog voor de maatschappij en wat daar gebeurt.
Meer informatie
Bezoek de website www.vu.nl/masterpsychologie
of neem contact op met de afdeling voorlichting
via [email protected].
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
E [email protected]
Download