Wim van der Putten Prof.dr.ir. Wim van der Putten is ecoloog en

advertisement
Wim van der Putten
Prof.dr.ir. Wim van der Putten is ecoloog en hoofd van de afdeling Terrestrische Ecologie bij het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) te Wageningen
(https://nioo.knaw.nl/nl/employees/wim-van-der-putten). Hij is buitengewoon hoogleraar Functionele
Biodiversiteit aan Wageningen University & Research (https://www.wageningenur.nl/nl/Personen/Wimprof.dr.ir.-WH-Wim-van-der-Putten.htm). In zijn onderzoek richt hij zich op interacties tussen planten en
het bodemleven en de gevolgen daarvan voor interacties tussen planten en bovengrondse ziekten en
plagen. De basis van zijn onderzoek ligt in het bestuderen van ondergronds-bovengrondse interacties in
de natuur onder andere met de bedoeling daar lering uit te trekken voor mogelijkheden om de land-en
tuinbouw te verduurzamen. In de natuur spelen ziekten en plagen een belangrijke rol in de
instandhouding van biodiversiteit en vormen ze eneveens een drijvende kracht achter natuurlijke
veranderingen in de samenstelling van vegetatie. Beter begrip van dergelijke interacties kan worden
gebruikt om oplossingen te zoeken waarmee de ontwikkelingen van ziekten en plagen in gewassen door
natuurlijke bestrijding wordt tegengaan. Momenteel vormt chemische plaagbestrijding een belangrijke
belemmering voor duurzame voedselproductie. Kennis van het functioneren van natuurlijke bodems
wordt ingezet om het bodembeheer te verbeteren, waardoor minder voedingsstoffen weglekken naar
het grondwater en de uitstoot van broeikasgassen wordt beperkt. Hij is mede-oprichter van het
Wageningse Centre for Soil Ecology (http://www.soilecology.eu/), dat wereldwijd een van de grootste
centra is op het gebied van de ecologie van bodem. Tevens is hij mede-oprichter van de Global Soil
Biodiversity Initiative (https://globalsoilbiodiversity.org/), een internationaal platform van
bodemonderzoekers dat bodemkennis uitdraagt naar gebruikers. In 2010 was hij een van de editors van
de Europese Bodembiodiversiteit Atlas en momenteel is een wereldwijde atlas in druk
(http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/atlas-soil-biodiversity). In 2012 verwierf hij een advanced grant
van de European Research Council voor onderzoek naar wijze waarop nieuwe ecosystemen ontstaan als
gevolg van areaaluitbreiding van soorten zoals die zich momenteel voordoet onder invloed van
klimaatverandering. In 2015 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen.
Download