Twee nieuwe NiNa

advertisement
Twee nieuwe NiNa-modules
Hans van Bemmel
Stedelijk Gymnasium Leiden
Overzicht
•
•
•
•
•
•
Syllabus en Voorbeeldmodules
De auteur(s)
Deeltjes en hun Interacties
Quantumwereld
Natuurwetten
Slotdiscussie
Syllabus en Voorbeeldmodules
• www.nieuwenatuurkunde.nl
• reactievergelijkingen voor kern- en
deeltjesprocessen opstellen en hanteren [3] door
gebruik te maken van symmetrie en
behoudswetten voor energie, elektrische lading
en lepton- en baryongetal en daarbij de volgende
vakbegrippen hanteren: atoomnummer,
massagetal, classificatie van deeltjes in het
standaardmodel (alleen 1e generatie), α-verval
en β-verval;
• Modules van allerlei auteurs
De auteur(s)
• Deeltjes en hun Interacties: Frans van Liempt
• HvB: Bewerking Deeltjes en hun Interacties,
keuzemodule Quantumwereld, en
Natuurwetten.
• Theoretische natuurkunde Nijmegen,
promotie Leiden, docent sinds 1996. Auteur
ThiemeMeulenhoff. Eerder voor NiNa:
Materialen, 4 HAVO. Per 1 januari vakdidactiek
Leiden, 1 dag in de week.
Deeltjes en hun Interacties
• Wat is de context?
• Oriëntatieopdrachten: Het gaat om
fundamentele vragen!
• Interviews: ‘t Hooft, Veltman, promovendi
• Ervaringen?
Concepten
• Geen dierentuin van deeltjes
• Waarom een proton niet vervalt in 4 e+ + 3 e• Verband met andere behoudswetten
Quantumwereld
•
•
•
•
2 uit 4 (concurrent Bais)
Twee contexten
Conceptuele lijn
Opgaven
Natuurwetten
• Niet zwaar filosofisch
• Oefenen voor examen
• Overkoepelend:
1. Modellen opstellen en gebruiken
2. Wederzijdse afhankelijkheid technologiewetenschap
3. Behoudswetten
Discussie
•
•
•
•
NVOX
Vragen
Stellingen
[email protected]
Download