160923-camfil_quiz_questions_pm1-wk39_nl

advertisement
Camfil Quiz wk38
Waar of niet waar?
1) Zijn PM1 deeltjes groter dan 0,5 mm?
Niet waar: PM1 deeltjes zijn gelijk aan of kleiner dan 1 µm. Dat is 1 micron of 1/1000ste van een
millimeter!
2) Zijn de huidige dieseluitlaatgassen schoner en gezonder dan 40 jaar geleden?
Niet waar: Tegenwoordig lijken door de belangrijkste ontwikkelingen in de motortechnologie de
emissies van dieselmotoren aanzienlijk schoner dan vroeger te zijn. In werkelijkheid bevat de
schijnbaar "schone lucht" nog miljarden schadelijke ultrafijne en nanodeeltjes, die volledig
onzichtbaar zijn voor het blote oog.
3) Zijn er ultrafijne metalen deeltjes gevonden in het menselijk brein?
Waar: In een document van 6 september 2016, maken onderzoekers van Lancaster, Oxford en
Manchester universiteiten melding van een mogelijk verband tussen ultrafijne (<0,1 µm) metalen
deeltjes die zijn gevonden in het menselijk brein en het begin van de ziekte van Alzheimer. De
metalen deeltjes lijken te zijn blootgesteld aan hoge temperaturen (gesmolten) en de vermoedelijke
bron van de deeltjes zijn dieselmotoremissies.
Bron: Prof David Allsop et al, Proceedings of the National Academy of Sciences.
4) Zijn PM1 deeltjes het minst gevaarlijk voor de menselijke gezondheid, omdat ze zo klein zijn?
Niet waar: Het lichaam heeft een natuurlijke afweer tegen het inademen van zwevende
luchtdeeltjes, zoals nasale haren en slijmvliezen. Deze zijn echter pas echt effectief tegen deeltjes die
groter dan 10 µm zijn. De kleinere deeltjes, met name kleiner dan 1 µm kunnen deze verdediging
gemakkelijk passeren en de fijnste structuren diep in de longen bereiken. Hier kunnen ze
ademhalingsproblemen en andere ernstige ziekten veroorzaken.
5) PM1 deeltjes zijn zo klein, dat niets aan ze blijft kleven.
Niet waar: Gebleken is dat PAK aanwezig zijn op het oppervlak van PM1 deeltjes. PAK of
polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn een groep van meer dan 100 verschillende
chemische stoffen die vrijkomen uit de (onvolledige) verbranding van kolen, olie, benzine, afval,
tabak, hout en andere organische stoffen. Wijdverbreid in stedelijke omgevingen, staan PAK's
bekend om hun (mutagene) vermogen om ons DNA beschadigen, deze mutaties kunnen leiden tot
kanker. Uitlaatemissies van auto's en vrachtwagens zijn een van de belangrijkste bronnen en PAK's
kunnen infiltreren in de binnenlucht door middel van ventilatiesystemen en zich vermengen met
andere PAK’s binnenshuis die ontstaan door koken, verwarmen, roken en kaarsen branden.
Bron: Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons and genotoxic compounds in urban air using air
filter materials for mechanical ventilation in buildings” by Ioannis Sadiktsis1, Gertrud Nilsson2,3, Ulf
Johansson2, Ulf Rannug3 and Roger Westerholm1. Published in ASHRAE’s research publication
Science and Technology for the Built Environment, February 2016.
Download