Cultuurplatform

advertisement
LOKO
WERVING
MANDAATFICHE
Cultuurplatform
Omschrijving
Als mandataris van het cultuurplatform representeer je LOKO in de vergadering waar het
cultuurplatform bijeenkomt. Het Leuvens Cultuurplatform is een overlegforum waarin de
universiteit, de Leuvense hogescholen, de stad en de verschillende cultuurhuizen in
gesprek kunnen treden. De missie van het Leuvens Cultuurplatform bestaat erin de
Leuvense culturele ruimte vorm te geven via overkoepelende projecten en acties. De leden
van het Cultuurplatform hebben een charter opgesteld waarbij alle partners zich engageren
voor een verregaande samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling, communicatie
en organisatie van culturele evenementen.
Vergaderingen
Algemene Vergadering
Tweewekelijks
Algemeen Bureau
Tweewekelijks
Werkvergadering Cultuur
Maandelijks
Vergadering cultuurplatform
Driemaandelijks
Wat wordt er van jou verwacht?





Geëngageerd
Loyaliteit naar LOKO toe
Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Voldoende communicatieskills, tact en zin voor compromis
Bereid om lobbywerk te verrichten
Aantal plaatsen
1
Wat krijg je ervoor terug?
•
Een jonge omgeving
•
•
•
•
•
•
De
De
De
De
De
De
kans om te leren vergaderen en samenwerken
kans om veel interessante mensen te leren kennen
kans om verantwoordelijkheden op te nemen
kans om een team en een middelgrote organisatie mee te ondersteunen
kans om veel bij te leren over het culturele leven en alles daaromtrent
mogelijkheid om de Leuvense cultuursector mee te oriënteren
Verkiezing
Je wordt verkozen op een Algemene Vergadering van LOKO. Daar stemmen de
vertegenwoordigers van de kringen na een verkiezing in drie rondes.
1. Je stelt jezelf voor
2. Je beantwoordt een aantal vragen
3. Deliberatieronde
Extra info
[email protected]
Download