Zelfbescherming: fysieke weervormen in de communicatie

advertisement
Zelfbescherming: fysieke
weervormen in de communicatie
Esmé Van Maerrem
1BaTP B1
• Thema: autisme, weerbaarheid, matige tot ernstige
handicap, enz.
• Referentie:
– Deze referentie geldt voor alle tekst en foto’s in deze
PowerPoint
– Schuur,G. (2009). Zelfbescherming: fysieke
verweervormen in de communicatie. In Omgaan met
agressie (pp. 187-203) (7e druk).Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
• Formulering:
– In dit artikel gaat het over zelfbescherming en omgaan met
agressie. Ze vertellen wat je moet doen en hoe je moet
reageren in een bepaalde situatie. Er worden ook
zelfbeschermingtechnieken aangeleerd. Op die manier leer
je hoe je fysiek moet omgaan met agressie.
• Context:
– Auteur: Schuur Geuk
– Jaartal: 2009
– Titel bijdrage: Fysieke weervormen in de
communicatie.
– Titel boek: Omgaan met agressie.
– Pagina's: 187-203
– Hoeveelste druk: 7e
– Plaats van uitgave: Houten
– Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum.
• Auteur:
– Geuk Schuur
– Andragoog
– Auteur van publicaties met betrekking tot
agressie, geweld & collegiale opvang
– Sinds 1985 verzorgt hij deskundigheidsbevordering
voor doelgroepen in de gezondheidszorg,
thuiszorg, hulpverlening, maatschappelijke
dienstverlening, verslavingszorg & justitiële
instellingen.
Zelfbescherming
• Toon dat je niet van plan bent aan te vallen &
niet van plan bent te vluchten
• Ga niet smeken
Psychische of fysieke kracht
• Verander vechten in spelen & spelen in
woordenstrijd
• Je kunt niet communiceren met een wapen,
wel met de persoon die het wapen hanteert
Beschikbare mogelijkheden voor jezelf
• Beweeg als water & vuur op het moment dat
je vastgepakt wordt. Blijf daarmee doorgaan
in de richting waarheen je wilt ontkomen
• Verzet met eigen lichaam
• Omarmen
• Sollen
• Ruzie tussen cliënten met fysiek geweld
• Separeer gevormd door vrouwen
– Vrouwen sluiten de cliënt in
• Pacing = op & neer stappen
• Enkele handelingen om los te komen
– Aikido: oosterse vechtsport, geweldloos &
effectief, geen competitie, beweging van de
natuur, gebruik van polsen, …
– Wat moet jij & wat moet ik met deze situatie nu
doen?, Wat wil jij nu met mij & ik nu met jou?,
Wat moeten wij nu met deze situatie aan?
– Zie onderdeling bij dit hoofdstuk op volgende dia
1. Wat te doen als je rechterhand wordt
vastgehouden
2. Je pols wordt vastgehouden
3. Je beide polsen worden vastgehouden
4. Je onderarm wordt vastgehouden met beide
handen
5. Je wordt van voren bij de keel gegrepen
6. Je wordt van achteren bij de keel gegrepen
7. Wegvoeren naar separeerruimte
8. Wegdraaien, opzij stappen
Aanvullende handelingsalternatieven
& houdingsaspecten
•
•
•
•
•
•
Leiden – volgen
Buikademhaling
Lichaamshouding
Geaard staan (psychische kracht)
Gedachten sturen
Stoom afblazen
Levensbedreigende
agressiebeteugeling
• De methode waarbij een cliënt in bedwang
gehouden wordt en daarbij op de buik wordt
gelegd, kan levensbedreigend zijn
• Door de neerwaartse druk van de begeleider
wordt de buik- ademhaling afgeklemd en naar de
borstkas gestuwd. De energie die de cliënt nog
gebruikt om zich te uiten kan niet voldoende
geventileerd worden en daarmee is het risico van
verstikking, door zuurstofgebrek, groot
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards