PowerPoint-presentatie

advertisement
Welkom op de informatieavond
van groep 6
Leerkracht:
Diana Peters
Maandag, dinsdag.
Daniëlle Hendrix- Heuts
Op woensdag, donderdag en vrijdag
Hoe wordt lesgegeven?
1) We hanteren het DI-model bij de meeste leervakken
2) Leerlingen ingedeeld in 3 niveaus:
Aanpak 1: verkorte instructie (plusleerlingen/ groene
groep)
Aanpak 2: basisinstructie (basisgroep/ gele groep)
Aanpak 3: verlengde instructie (kleine groep/ rode groep)
3) Digitale ondersteuning bij: Estafette, Taal in beeld,
Spelling in beeld, Lezen in beeld, De wereld in getallen
en Argus Clou (Basispoort)
Methode: De Wereld in getallen.
Leerstofoverzicht groep



1) Methodes voor taal en spelling.
Per week 4/5 taallessen en 3 spellinglessen.
2) Eveneens van de firma Zwijsen ( evenals
Estafette)
Taal in beeld
Spelling in beeld
1. Technisch lezen: Methode Estafette.
2. Begrijpend en studerend lezen: Methode Lezen in
Beeld
3. Stillezen.
Kinderen lezen uit informatieve boeken en verhalen
boeken.
4. Voorlezen. Door leerkracht op school en ouders
thuis.
lezen, lezen en
nog eens lezen !
Methode voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur en techniek.
Introductie
Leerlijn aardrijkskunde
Leerlijn geschiedenis
Leerlijn natuur en techniek
 Lezen/spreken: kinderen houden dit schooljaar een
spreekbeurt. We beginnen in januari. Info zie klasbord.
 Godsdienst: 1x per week les uit de methode Hemel
en aarde. Kinderen werken aan hun
levensbeschouwelijke ontwikkeling met een open
houding naar andere godsdiensten.
 Verkeer: Methode: Op voeten en fietsen.
Onderwerpen dit schoollaar zijn: lopen, fietsen of met
de auto, tekens in het verkeer, laat je zien, bij ander
weer, verkeersborden, voorrang, voorgaan, lastig of
fijn. ( www.vvn.nl)

Schrijven: Methode Pennestreken: In groep 6 gaat het
vooral om het leesbaar en vlot schrijven van het eigen
handschrift. De teksten worden steeds langer.

Expressievakken: Methode : Moet je doen.
Muziek: 1x per week 45 minuten muziekles

Studievaardigheden: Methode Blits: Met
Blits leren kinderen het lezen, begrijpen
en verwerken van allerlei
informatiebronnen. Ze leren bijv.
samenvatten, alfabetiseren, grafieken
lezen, legenda’s lezen etc.
 Gymles: 1x per week op vrijdag

 Problemen of vragen?? Kom gerust even langs na schooltijd, bel even
op of stuur een mail naar: [email protected]
[email protected]
 Ouders die iets aan de directrice willen vragen of doorgeven kunnen
uiteraard bellen, maar ook mailen naar: [email protected]
 Wijzigingen m.b.t. telefoonnummers of medicijnen, laat dit even
weten!
 Kijk regelmatig op klasbord!
 Kijk regelmatig op de schoolsite: www.bsfranciscus.nl
 Voor de kleine en grote pauze mogen de kinderen geen snoep, chips
e.d. meer meenemen.
 We gaan er een gezellig maar vooral leerzaam schooljaar van maken.
 Bedankt voor Uw aandacht. Zijn er nog vragen……………of is alles
duidelijk?

https://youtu.be/Bgu2Xqu-w0c
Download