Welkom op de Algemene- informatie avond van

advertisement
WELKOM
OP HET TWEEDE DEEL VAN DE
INFORMATIE AVOND
GROEP 8
VIDEO: https://youtu.be/Bgu2Xqu-w0c
20 September 2016
PROGRAMMA VOOR VANAVOND:












Even voorstellen
Contact leerkracht
Schooltijden.
Pbs/ regels
Directe instructiemodel
Methodes en leerstof
Overige vakken
Lezen
Huiswerk
Unitmiddag
Musical en afsheidsweek
Vragen rondje
EVEN VOORSTELLEN:
Petra Besteman

33 jaar
Groepsleerkracht groep 8
8 jaar werkzaam als leerkracht
bij Innovo.


Gespecialiseerde
groepsleerkracht
Vakleerkracht Gym
 Rekenspecialist


Start nieuwe opleiding, 3
modules voor Intern begeleider.

CONTACT LEERKRACHT:



Direct voor en na school ben ik altijd
aanspreekbaar voor eenvoudige vragen of
mededelingen.
Indien u nader wenst in te gaan op de
vorderingen van uw kind of andere
belangrijke zaken rustig wilt bespreken, dan
kunt u altijd een afspraak maken. Zo heb ik
alle tijd voor u.
Als een leerling niet mee kan gymmen, een
doktersafspraak heeft of andere afspraken/
mededelingen dan graag een briefje of mail.
[email protected]
SCHOOLTIJDEN

Maandag t/m vrijdag van 8.30u – 14.15u.

Inlooptijd 8.20u – 8.30u.




Om 8.20u  1e bel  start binnenlopen
Om 8.30u  2e bel  alle kinderen binnen,
start van de les.
10.15u kleine pauze (15 minuten)  klein
gezond tussendoortje.
11.30u grote pauze.
 11.30u – 12.00u  naar buiten
 12.00u – 12.15u  gezamenlijk eten
in de klas.
REGELS:
PBS (schoolregels).
 Gedragsverwachtingen.
 Reactieprocedure.
 Gouden Week
 Klassenregels samen met de groep opstellen.
 Nieuw: CICO (Check in- check out)

DIRECTE INSTRUCTIE MODEL:
Verkorte instructie (aanpak 3)
 Basisinstructie (aanpak 2)
 Verlengde instructie (aanpak 1)

METHODE EN LEERSTOF:

Rekenen (Wig 4):
•
Werken met weektaak en differentiatie op 3 niveaus.
•
Rekentijger/ rekenpanda als extra uitdaging.
•
Belangrijke onderdelen: Meten en Meetkunde, Inhoudsmaten, Redactiesommen, Tijd en geld, Breuken,
Procenten, Kommagetallen en verhoudingen.

Taal (Taal in beeld):
•
Woordenschat
•
Luisteren en Spreken
•
Taalbeschouwing > Belangrijk onderdeel Zins- ontleden en Woord- benoemen.
•
Schrijven > schrijfvaardigheden

Spelling (Spelling in beeld):
•
Alle spellingcategorieën
•
Werkwoordspelling.

Begrijpend lezen (Lezen in beeld):
•
Woordenschat
•
Toepassen van leesstrategieën
•
Tekstverwerken

Technisch lezen (Estafette):
•
Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI- niveau plus.

Studievaardigheden (Blits):
•
Studieteksten, informatiebronnen, Kaartlezen, Schema’s, tabellen en grafieken.
OVERIGE VAKKEN:

Argus Clou
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en Techniek


Sociale Talenten
Engels (Dit jaar nieuwe methode gezocht en
eventueel uitgeprobeerd.)



Hemel en Aarde (godsdienst)
Schrijven
Gym
Iedere woensdag en om de week op vrijdag.
Nieuwe methode, begeleiding door vakdocent Sid Plum.

Expressie (Muziek, dit jaar nieuwe methode gezocht en
eventueel uitgeprobeerd.)


Ict- vaardigheden
Verkeer
LEZEN, LEZEN EN NOG EENS LEZEN!!!
Voor de ontwikkeling
van een kind is lezen
erg belangrijk.
Het stimuleert
namelijk:
 de waarneming,
 de taal,
 het redeneren,
 het geheugen
 de aandacht en het
vermogen om te
selecteren tussen
hoofd- en bijzaken
 Verbeeldingskracht
HUISWERK
Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs:
- Groep 8 van donderdag tot donderdag. (kan afwijken)
- Huiswerk is ter inoefening en bevat nooit leerstof die nog
niet behandeld is.
Huiswerk
 Taal
 Rekenen
 Spelling
 Vraagstelling CITO
Extra Huiswerk
 toets leerstof (w.o.)
 extra oefeningen in overleg met leerlingen/ ouders.
UNIT- MIDDAG
Iedere vrijdagmiddag is er een roulatiesysteem in 4
groepen:
 Rekenen (weektaak afmaken) juf Danielle
 Lezen, meester Bert
 Tekenen, juf Vera/ juf Petra
 Ict- vaardigheden
(spelling, woordenschat),
computer ouders.
MUSICAL EN AFSCHEIDSWEEK

26 juni musical opa’s en oma’s.

26 juni musical ouders,
broer(tjes) en zus(jes).
(12.30- 14.15 uur)
(18.30- 21.00 uur)

27 juni musical voor
medeleerlingen.

4, 5, 6 en 7 juli afscheidsweek.

13 juli laatste schooldag,
afscheid school samen met
ouders.
PRAKTISCHE ZAKEN:






Ziekmelden:
Bellen naar school of
Mailen naar [email protected]
Gevonden voorwerpen:
Mand bij ingang onderbouw aan de achterzijde.
Bedtijd!
Schoolspullen:
Schrijfmaterialen van school. (potlood, gum, liniaal, slijper enz.)
Hoeven dus zelf geen spullen meenemen naar school.
Verjaardag vieren:
De verjaardag wordt samen met de kinderen gevierd, kies voor een kleine/ gezonde
traktatie.
Wijzigingen:
Geef wijzigingen van adres, mobiele telefoonnummers, mailadressen enzovoorts door aan
groepsleerkracht.
ZIJN ER NOG VRAGEN???
Download