21 e eeuwse geneeskunde: implicaties voor artsen en organisatie

advertisement
21e eeuwse geneeskunde:
implicaties voor artsen en organisatie
disclosure
explosieve groei (bio)medische
kennis
subspecialist of superspecialist
een subspecialist heeft meer kennis en
expertise op zijn/haar terrein
maar
een superspecialist is niet meer geïnteresseerd
in de rest
Het
geheel
is
groter
dan de
som
van de
delen
Consequenties van
superspecialisatie
• Tunnel visie
• Te veel oog voor detail (cel, molecuul) en
verlies van de ‘big picture’
Consequenties van
superspecialisatie
• Tunnel visie
• Te veel oog voor detail (cel, molecuul) en
verlies van de ‘big picture’
• Behandeling van ziekte i.p.v. de patiënt
• Overschatting van de mogelijkheden van
de geneeskunde
Surgeon / Hospital volume
Outcome - Relationship
Should operations be regionalized ?
“Practice makes perfect”
hypothesis
Luft HS et al. N Engl J Med 1979
Hospital volume and mortality
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Colectomy
PTCA
Gastrectomie
Darmresectie
Long resectie
Coronary bypass
Oesophagus resectie
Aneurysma chirurgie
Prostatectomie
Gynaecologische oncologie
Pancreas resectie
Leverchirurgie
Werveloperaties
Etc.
Hospital Mortality ‘00-‘05 (%)
Pancreaticoduodenectomy
100
= single hospital
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
220 240
Hospital Volume (operations per center)
<50 50- 100- >200
100 200
hospital mortality
<50
50- 100- >200
100 200
7-day mortality
anders organiseren…
anders organiseren…
chronische zorg voor een oudere
populatie dicht bij huis…
Veel betrokkenen
Specialistische
input
• Multidisciplinaire
benadering
• Complexiteit/concentratie
Generalistische
inslag
Dicht bij huis
• Coordinatie
chronische zorg dicht bij huis…
Veel betrokkenen
Specialistische
input
Generalistische
inslag
Dicht bij huis
Inrichten van
gedeconcentreerde
specialistische zorg
ingekaderd in
eerstelijns
voorzieningen
Inrichten van gedeconcentreerde
specialistische zorg ingekaderd
in eerstelijns voorzieningen
• Hoe?
– De specialist komt naar de patient in plaats
van andersom
– Specialisten zijn tegelijkertijd beschikbaar
voor 1 patient
– Huisartsen nemen de rol als coordinator,
daarbij ondersteund door paramedici
De huisarts als spil in de zorg
• Actief (e-mail) contact met 1 of meer
specialisten over patiënt
• Organisator periodiek multidisciplinair
overleg over een patiënt
• Bewaker van het farmaciedossier en
afstemming met specialisten
• Regierol ook als de patiënt in het
ziekenhuis opgenomen is en zeker als
deze weer naar huis gaat
• …
Wie gaat dit doen?
Candace Imison, deputy director of policy, The King’s Fund,
Richard W Giordano, senior consultant, Developing Leaders, The
King’s Fund
Financial Times 9 sept 2013
Conclusie
Geneeskunde en gezondheidszorg
veranderen razendsnel in de 21e
eeuw
We zijn toe aan een reorganisatie
van de zorg, incl. verregaande
(de) concentratie
Voor de chronische patient neemt
de 1e lijn de regie, daar zijn de
‘specialisten’ in de breedte en van
het overzicht
The professional in the lead …
Download