Functiebeschrijving Clinical Research Associate

advertisement
Functiebeschrijving Clinical Research Associate
– Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA),
afdeling psychiatrie
Antwerpen, 6 juli 2016
Afdelingsinformatie
De afdeling psychiatrie van ZNA heeft als belangrijk aandachtsgebied psychotische
stoornissen en is toenemend betrokken bij grote internationale klinische trials naar
behandelingen van schizofrenie. Op site Stuivenberg concentreert deze zorg zich,
hoewel met regelmaat dergelijke patiënten op site St Erasmus worden gezien.
Wij bieden
Een aangename werkomgeving met volop mogelijkheden tot ontplooiing van
vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, neurocognitieve
testbatterijen, patiëntencontact en communicatie met medeonderzoekers en clinici in
binnen- en buitenland. Tevens zul je officiële trainingen ontvangen in bepaalde testen,
zoals de PANSS. Regelmatig vinden internationale vergaderingen plaats waar je
geacht wordt aanwezig te zijn en input te geven. De wetenschappelijke studies
waarbij je betrokken zult zijn, betreffen:
-EULAST: http://www.eulast.eu/
-Prednisolone augmentation trial
-Een nieuw te starten trial naar additie met raloxifen
Wij vragen
-Een enthousiaste, gedreven houding ten aanzien van bovengenoemde activiteiten.
-Een actieve inzet om intensief met deze functie bezig te zijn.
-De capaciteit om zelfstandig te werken: hoewel supervisie constant beschikbaar is,
gaat het veelal om het zelf zien van patiënten en alle overige werkzaamheden ook
zelfstandig uitvoeren.
-Een accurate en gestructureerde administratievoering.
-Een zeer proactieve houding om een zo groot mogelijk aantal inclusies van
deelnemers mogelijk te maken.
-Goede communicatieve vaardigheden om zowel contact met deelnemers als
behandelaars optimaal te laten verlopen.
Functie-omschrijving
De voornaamste taken betreffen:
-Het includeren van deelnemers door op proactieve wijze via electronische dossiers en
contacten met behandelaars kandidaten te benaderen. Je zult patiënten gedurende het
gehele onderzoek opvolgen en regelmatig met de verschillende behandelteams en
clinici samenwerken.
-Afnemen van cognitieve testen en andere gestandaardiseerde onderzoeken, zoals de
PANSS, bij de deelnemers.
-Het administratief bijhouden van alle noodzakelijke informatie; ongeveer een derde
tot de helft van de werktijd betreft administratie en vergaderingen.
Functie-eisen
-Afgeronde studie psychologie, bij voorkeur met wetenschappelijke afstuurrichting of
neurocognitieve afstudeerrichting; ofwel afgeronde bachelor psychologie, met
aantoonbare interesse in wetenschappelijk onderzoek.
-Aantoonbare interesse in en ervaring met neurocognitieve testen en het afnemen van
vragenlijsten bij patiënten.
-Zeer goede administratieve vaardigheden.
-Een goede beheersing van computervaardigheden en de flexibiliteit om snel nieuwe
programma’s te leren, zowel op Apple- als Windows-besturingssystemen.
-De capaciteit om nauw samen te werken met andere onderzoekers en clinici.
Eventuele bijzonderheden / algemene informatie
-De functie zal aanvangen op 1/9/16.
-Je zult betaald worden volgens de gangbare barema’s.
-Er wordt gestart met een jaarcontract; indien de invulling van de functie aan beide
partijen bevalt vindt verlenging met één of twee jaar plaats. De duur van functie is in
alle gevallen afhankelijk van de financiering van de betreffende onderzoeksprojecten.
Deze financiering is extern.
Contactgegevens (bij voorkeur direct een korte motivatiebrief en cv
meesturen)
-Bieke De Wilde, PhD, [email protected]
-Jurjen Luykx, MD PhD, [email protected]
Download