Visusdaling

advertisement
-Een vermindering van de centrale
gezichtsscherpte tot 0,1 of minder (Een waarde van 0,1 tot 0,32 staat voor slechtziend)
- De visusdaling wordt opgemerkt door de patiënt zelf, in enkele uren of dagen
-Vroegtijdig vaststellen van de visusdaling kan blindheid helpen voorkomen
-Diagnose aan de hand van tien vragen in een vaste volgorde.
Een acute afsluiting van een arterie(slagader)
-Treden acuut op, soms voorafgegaan door een tijdelijke visusdaling.
-Bij onderzoek vindt men geen pijn, roodheid of een verhoogde oogdruk.
Een afsluiting van een ader in het netvlies .
-Treden op in enkele uren tot 1 à 2 dagen.
-Het oog is niet rood of pijnlijk, de oogdruk is normaal
-Gericht op de mogelijke oorzaak van de venetrombose: hypertensie,
hyperviscositeitsyndromen of glaucoom.
-Een bewezen effectieve behandeling in de beginfase bestaat niet.
Een soort gelei dat de ruimte tussen de lens en het netvlies opvult. In het
glasvocht kan een bloeding ontstaan, waardoor het licht het netvlies niet
meer goed kan bereiken. Hierdoor worden plotseling zwevende vlekjes of
een waas waargenomen.
Eenvoudig te stellen, met een soort oogdruppels namelijk, retro-illuminatie:
de pupil blijft zwart en licht niet rood op.
-Zonder een netvliesloslating: kan vanzelf ophelderen als de patiënt rustig
aan doet, dus niet bukt, tilt, perst of sport.
-Met netvliesloslating: Verrichten van een uitwendige netvliesoperatie
Een progressief verlopend ziektebeeld waarbij vocht ontstaat onder
het netvlies, zodat verlies van gezichtsveld en gezichtsscherpte
optreedt
Zonder behandeling leidt het gezwel in enkele dagen of weken tot blindheid
Afhankelijk van de ernst van de tractie van het netvlies, de glasvochtruimte opvullen met
vloeistof, gas of silicone.
Een ontsteking van de oogzenuwbaan door een virus, chemische
invloeden, of bestraling.
-Visus daalt tot 1/60 of minder
-Oogbewegingen veroorzaken lichte pijn.
Meestal niet nodig: de neuritis in enkele weken spontaan zal herstellen.
MAAR:
Toch nodig om een neurologisch onderzoek te doen: kan een onderdeel zijn
of worden van multiple sclerose
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards