NetvliesloslatiNg - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
Oogheelkunde
Netvliesloslating
Een netvliesloslating komt jaarlijks ongeveer bij 1 op de 10.000
mensen voor. Het kan op elke leeftijd optreden. Bij ouderen is het
risico wel groter. Ook bijzienden of mensen met netvliesloslating
in de familie lopen meer risico. Soms laat het netvlies los door een
ongeval. Bijvoorbeeld door een klap of een bal op het oog. Netvliesloslating kan leiden tot slecht zien of blindheid als het niet behandeld wordt.
Wat kunnen uw klachten zijn?
Een netvliesloslating kan beginnen met het zien van
vlekken en/of flitsen. Vlekken zijn troebelingen in
het gezichtsveld en kunnen allerlei vormen hebben, zoals puntjes,
draadjes of een waas. Bij flitsen ziet u als het ware een bliksemschicht bij heldere hemel.
Het zien van vlekken en flitsen kan ook onschuldig zijn. U kunt hierover meer lezen in de folder:’Vlekken en Flitsen’ (OOG-061). Wat zijn de oorzaken van netvliesloslating?
De meeste voorkomende oorzaak van netvliesloslating is dat er
scheurtjes in het netvlies ontstaan. Deze scheurtjes of gaatjes
ontstaan doordat een geleiachtige stof in uw oog verandert. We
noemen deze stof het glasachtig lichaam. Deze stof zit op een aantal
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis 2011 www.jeroenboschziekenhuis.nl
(OOG-037, uitgave maart 2014)
plaatsen vast aan de achterkant van de oogbol, het netvlies. Deze stof
krimpt gedurende uw leven. Hierdoor trekt de stof aan het netvlies.
Deze trek kan dan gaatjes veroorzaken in het netvlies. Via zo’n gaatje
kan er vocht onder het netvlies komen. Dit noemen we netvliesloslating. Het deel van het netvlies waar het vocht onder zit werkt niet meer
goed.
Hoe stelt de oogarts de diagnose?
Als u last heeft van bovenstaande kenmerken adviseren wij u naar
de huisarts te gaan. De huisarts verwijst u dan door naar de oogarts.
Aan de buitenkant van het oog kunnen we niet zien of uw netvlies is
losgelaten. De oogarts zal met druppels uw pupil verwijden om zo het
netvlies goed te kunnen bekijken.
Hoe behandelen we een netvliesgaatje of een netvliesloslating?
Als er een gaatje in het netvlies zit zonder dat het netvlies los is, beginnen we direct met de behandeling. Dit doen we met behulp van een
laserapparaat. Hiermee voorkomen we dat door het gaatje vocht onder
het netvlies kan komen. Wanneer er al vocht onder het netvlies is gekomen, zal er altijd een operatie moeten plaatsvinden. Vaak stuurt de
oogarts u door naar een specialistisch centrum.
Behandeling door middel van de laserstraal
We kunnen de laser gebruiken wanneer de gaatjes niet te groot zijn en
het netvlies (bijna) niet is losgelaten. Met de laser maken we brandwondjes rond de gaatjes. Deze wondjes maken littekenweefsel aan
(verlittekenen). De wondjes kleven zo het netvlies vast aan de onderliggende lagen. Hierdoor komt er geen vocht onder het netvlies. U hoeft
niet opgenomen te worden voor de behandeling. Het gebeurt op de
polikliniek. De behandeling duurt ongeveer tien à vijftien minuten en
doet nauwelijks pijn. Lees hierover meer in de folder: ‘Laserbehandeling
aan het oog’(OOG-012).
Wat mag u van een operatie verwachten?
Wanneer er sprake is van een netvliesloslating lukt het om het netvlies
na één of meerdere operaties weer op zijn plek te krijgen. Hoe goed uw
zicht na de operatie is hangt af van verschillende factoren.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 3
De belangrijkste factor in het uiteindelijke zicht is of er vocht onder het
centrale deel van het netvlies heeft gezeten.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u deze stellen aan uw oogarts.
U kunt de polikliniek Oogheelkunde bereiken op telefoonnummer:
(073) 553 60 60.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.jbz.nl
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 3
Download