Checklist beoordeling icc-cursus

advertisement
Checklist beoordeling icc-cursus
Het ingevulde formulier met alle bijlagen mailen naar Eveline Simons: [email protected]



Leg vóórdat de cursus van start gaat de opzet van de icc-cursus en de gebruikte materialen
voor aan het LKCA.
Vraag de icc-certificaten uiterlijk drie weken van tevoren aan.
De cultuurplannen worden na afloop van de cursus toegestuurd.
Wanneer er geen cultuurplan wordt geschreven, maar een vervangende opdracht wordt
uitgevoerd, dan wordt deze opgestuurd.
Graag onderstaande vragen invullen om het beoordelen van de cursus zo makkelijk mogelijk te
laten verlopen.
Algemeen
Naam / namen van de trainer(s)
Naam van de organisatie van de trainer(s)
Lijst met deelnemers
Als bijlage toevoegen
Data, locatie(s) cursusdagen + tijdstippen
Als bijlage toevoegen
PowerPoint per bijeenkomst
Als bijlage toevoegen
Heeft elke cursist een cultuurplan geschreven
aan het einde van de cursus?
Ja / nee
Zo niet, wat was dan het eindresultaat?
Wordt Dossier ICC gebruikt als lesmateriaal
voor de cursisten?
Zo niet, welk ander lesmateriaal?
Welke vervangende eigen materialen gebruik
je voor of tijdens de cursus?
Denk aan cursistenmateriaal, materiaal voor
werkvormen, etc.
Als bijlage toevoegen
Het aanvraagformulier van de ICC-certificaten
is te vinden op:
http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/trainde-trainer-icc
Checklist voor aanvragen van certificaten van de icc-cursus
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de icc-cursus.
Vul in kolom in of en hoe deze onderdelen tijdens de cursus aan bod komen. Als ze in een
andere bijeenkomst aan bod komen, geef dan aan in welke. Ook andere onderwerpen kun je
hieronder aangeven.
Bijeenkomst 1 Cultuur in beweging
Elke cursist bouwt tijdens de cursus een eigen
portfolio op.
Zo niet, hoe wordt dan gewerkt aan reflectie op
de cursus en de eigen ontwikkeling?
Uitleg format cultuurplan
Formuleren begrippen en definities
cultuureducatie
Theorie Cultuur in de Spiegel
Werkvorm formuleren schoolvisie op
cultuureducatie
Cultuurbeleid: landelijk, provinciaal en
gemeentelijk
Bijeenkomst 2 De school in beeld
Inventarisatie culture activiteiten met het
Kompas Cultuuronderwijs
In kaart brengen huidige situatie en
ambitieniveau cultuureducatie
Aanpak van verankering van cultuureducatie
Bijeenkomst 3 De cultuurcoördinator in beeld
In kaart brengen competenties cultuurcoördinator
en vervolgactiviteiten
Werken aan draagvlak voor cultuureducatie
2/4 Checklist voor aanvragen van certificaten van de icc-cursus
Taken en taakverdeling in kaart gebracht
Voorbereiding gesprek met directeur over
cultuureducatie
Bijeenkomst 4 Culturele omgeving en kwaliteit in cultuureducatie
In kaart brengen culturele netwerk
Kiezen van passende culturele activiteiten voor
de school
Waarborgen kwaliteit van cultuureducatie
Bijeenkomst 5 Aanbod en financiën
Hoe en wat leren de cursisten over financiën en
budgetteren
Speeddate met aanbieders of andere
kennismaking met de culturele omgeving
Bijeenkomst 6 Van visie naar actie
Jaarplan en ambitieplan
Evaluatie cultuurplan
Inspiratie presentatie van ervaren icc’er of een
vergelijkbare activiteit
Bijeenkomst 7 Presentatie cultuurplan
Presentatie cultuurplan aan directeur en
collega’s op school
Aanwezigheid en feedback van medecursist
en/of icc-trainer
3/4 Checklist voor aanvragen van certificaten van de icc-cursus
Bijeenkomst 8 En nu aan het werk…..
Vormgeving (inhoudelijke onderwerpen)
afsluitende bijeenkomst
Evaluatie icc-cursus
Welke extra onderwerpen of werkvormen komen in de cursus aan bod en wil je die met
collega’s delen?
Welke inspirerende filmpjes gebruik je tijdens de cursus en wil je die met je collega’s delen?
Graag de linkjes toevoegen.
Dank voor je medewerking en je informatie!
4/4 Checklist voor aanvragen van certificaten van de icc-cursus
Download