Enkel onderwijs en levensverwachting meisjes gaan vooruit

advertisement
Enkel onderwijs en levensverwachting
meisjes gaan vooruit: gendergelijkheid
evolueert te traag


21/10/15 om 19:27 - Bijgewerkt om 19:26
http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/enkel-onderwijs-en-levensverwachting-meisjes-gaan-vooruit-gendergelijkheidevolueert-te-traag/article-normal-619359.html?utm_source=Newsletter22/10/2015&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBOCHKN
Hoewel de status van vrouwen in veel opzichten verbeterd is in de
afgelopen twintig jaar, gaat de vooruitgang traag. Dat blijkt uit het
dinsdag verschenen World Women Report van het VN-Departement voor
Economische en Sociale Zaken (DESA).
© iStock
De zesde editie van het rapport gaat in op de status van vrouwen en mannen
wereldwijd en markeert de twintigste verjaardag van de Verklaring van Beijing en het
Actieplatform Beijing.
Vooruitgang is volgens het rapport geboekt als het gaat om toegenomen
levensverwachting, moedersterfte en onderwijs. Gemiddeld is de levensverwachting
met 5 jaar gestegen. Voor vrouwen komt die uit op 72 jaar en voor mannen op 68
jaar. Dit is voor een deel te danken aan een daling van de moedersterfte tussen 1990
en 2013. Die nam met 45 procent af.
De genderkloof op het gebied van onderwijs werd ook minder breed. Er gingen in de
afgelopen jaren op alle niveaus meer meisjes én jongens naar school.
Kindhuwelijken
Toch bestaan er nog sterke genderverschillen in de wereld, staat in het rapport. Jonge
vrouwen en meisjes lopen bijvoorbeeld een meer dan proportioneel risico om
hiv/aids op te lopen. Volgens Unaids valt 15 procent van alle vrouwen ouder dan 15
jaar met hiv, in de categorie 15 tot 24 jaar. Van deze groep woont 80 procent in Afrika
ten zuiden van de Sahara.
"Dit is niet alleen geen gevolg van onderontwikkelde gezondheidszorg die niet
aansluit bij de noden van vrouwen, maar ook een genderkwestie", zeggen de auteurs
van het rapport. Het gaat dan onder meer om slechte toegang tot onderwijs,
huwelijken op jonge leeftijd, gebrek aan invloed op de eigen toekomst en geweld
tegen vrouwen.
Ondanks het feit dat er tegenwoordig meer kinderen naar school gaan, gaan 58
miljoen kinderen met de basisschoolleeftijd niet naar school. In meer dan de helft van
de gevallen gaat het om meisjes. Het rapport wijst ook op het hoge aantal
kindhuwelijken. In 2010 was wereldwijd ongeveer 26 procent van alle vrouwen
tussen 20 en 24 al getrouwd voor hun achttiende. Dat is maar 5 procent minder dan
in 1995. De percentages zijn het hoogst in Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de
Sahara.
In Zuid-Azië was 44 procent van de vrouwen tussen 20 en 24 jaar oud getrouwd voor
haar achttiende jaar. In Afrika ten Zuiden van de Sahara was dat 40 procent.
Huiselijk geweld
Het rapport wijst erop dat kindhuwelijken niet alleen een schending van de
mensenrechten zijn, maar dat ze meisjes en vrouwen ook kwetsbaar maken voor
huiselijk geweld. DESA stelt dat geweld tegen vrouwen nog steeds een "grote
wereldwijde zorg" is. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met een
vorm van fysiek of seksueel geweld. Zestig procent van alle vrouwelijke slachtoffers
van geweld maakt hier geen melding van of zoekt geen hulp. Het rapport wijst er
verder op dat er steeds meer statistische gegevens op gendergebied beschikbaar
komen. "Voor het eerste rapport bestonden er geen genderstatistieken in de wereld",
zei Lenni Montiel, plaatsvervangend secretaris-generaal voor Economische
Ontwikkeling bij DESA, bij de presentatie van dit zesde rapport.
Toch zijn er ook nog veel hiaten op datagebied. Zo zijn er geen gegevens over geweld
tegen vrouwen beschikbaar uit het Midden-Oosten. "Het meten van geweld tegen
vrouwen is relatief nieuw", zegt Francesca Grum, hoofd van de afdeling Sociale en
Huisvestingsstatistieken van DESA. "We werken pas sinds kort met landen aan het
introduceren van standaarden zodat we gegevens kunnen verwerken." (IPS)
Download