Persbericht_TNS_OK_onderzoek

advertisement
Publicaties TNS NIPO onderzoek
26 februari 2004
Meerderheid kinderen vindt zichzelf gezond
Ouders en huiswerk voor kinderen grootste stressfactoren
In Nederland heeft 68 procent van de kinderen wel eens last van stress. Ruim vier
op de tien kinderen maakt zich af en toe zorgen niet genoeg geld te hebben, om
te doen of kopen wat ze leuk vinden. De Nederlandse kinderen vinden zichzelf
gezond; 73 procent geeft zelf aan gezond te zijn en ruim de helft (57%) zegt vaak
gezond te eten. Dit blijkt uit het TNS OK (Online Kids) onderzoek, dat werd
uitgevoerd onder kinderen tussen de vijf en zestien jaar in Groot-Brittannië,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zweden en de Verenigde Staten.
De jongens en meisjes die zichzelf gezond vinden (in Nederland in totaal 73%), zijn
tevens van mening dat zij meestal gezond eten. Deze laatste overtuiging neemt af
naarmate de kinderen ouder worden (een afname van gemiddeld zeventien procent
tussen zes en zestien jaar). Van de kinderen die aangeven nauwelijks te bewegen,
geeft minder dan de helft aan gezond te zijn. Arno Hummerston, Hoofd TNS Interactive
Solutions: "Het beeld dat kinderen hebben van hun gezondheid en gedrag, laat zien dat
zij de link leggen tussen gezond eten, fysieke inspanning en gezondheid. De resultaten
laten behoorlijke internationale verschillen zien in perceptie. Kinderen in Frankrijk en
Duitsland zijn het stelligst in hun overtuiging dat zij gezond zijn en gezond eten.
Kinderen in Zweden zijn minder overtuigd en kinderen in de Verenigde Staten geven
twee keer zo vaak als gemiddeld aan dat zij niet gezond eten."
Stress, zakgeld en bestedingen
Van de in Nederland ondervraagde kinderen geeft 68 procent aan wel eens last te
hebben van stress. Meisjes blijken hiervan meer last te hebben dan jongens (73%
versus 63%). Als grootste bron van stress worden ouders en huiswerk genoemd. Ook
vrienden kunnen de nodige stress opleveren.
Het grootste deel van de Nederlandse kinderen (78%) ontvangt zakgeld. Andere
bronnen van inkomen vormen bijbaantjes en helpen in de huishouding. Jongens geven
het meeste geld uit aan spelletjes (83% tegenover 62% van de meisjes); meisjes
besteden hun geld liever aan kleding (45% respectievelijk 18%). De uitgave aan kleding
neemt toe met de leeftijd.
Overige bevindingen:
In Europa ontvangt zestig procent van de kinderen zakgeld. In de Verenigde
Staten is dat slechts 25 procent.
In Duitsland kopen kinderen twee keer zo vaak cd's als in de Verenigde Staten.
Zweedse kinderen maken zich het minste zorgen over geld. In Zweden geeft 40
procent aan zich zorgen te maken, tegenover 60 procent in Frankrijk en bijna
70 procent in de Verenigde Staten.
Bijna de helft van alle kinderen geeft ouders op als belangrijkste bron van
stress.
Het gebruik van SMS is onder kinderen net zo populair als praten via de
mobiele telefoon.
Download het volledige rapport: http://www.tns-global.com/tnsokstudy2004.
Bij publicatie of verspreiding graag de bron TNS vermelden. Voor eventuele vragen
kunt u contact opnemen met Annelore van der Lint (tel: 020 522 59 06).
Het veldwerk heeft plaatsgevonden in december 2003. Steekproefgrootte
internationaal: meer dan 20.000 interviews in zeven landen met kinderen tussen de vijf
en zestien jaar oud. Het TNS OK onderzoek is uitgevoerd volgens de strikte regels,
richtlijnen en codes van ESOMAR, CASRO en COPPA.
Wilt u op de hoogte blijven van andere gratis publicaties in de toekomst, dan kunt u zich
abonneren op onze attenderingsservice.
Download