Schuldenberg België loopt op tot 434 miljard

advertisement
Schuldenberg België loopt op tot 434
miljard
 http://www.tijd.be/politiek_economie/europa_economie/Schuldenberg_Belgie_loopt_op_tot_434_milja
rd.9757307-3149.art?ckc=1&ts=1461305439
 22 april 2016
2foto's
Echt fijne lectuur is het jaarlijkse overzicht van Eurostat over de schulden niet. Want de
nuchtere Europese cijfers geven aan dat ons land er opnieuw niet in geslaagd is de
schuldenberg terug te dringen.
In absolute cijfers is onze overheidsschuld opnieuw gestegen, van 409 naar 434 miljard
euro. Dat is omdat ook het jaarlijks begrotingstekort maar in beperkte mate afnam, van 3,1
procent naar 2,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheid gaf het
equivalent van 53,9 procent van het bbp uit, daar stonden inkomsten ten belope van 'slechts'
51,3 procent van het bbp tegenover.
Ook relatief gezien is er nauwelijks sprake van een daling. De schuldenberg is het nu het
equivalent van 106 procent van de 410 miljard euro rijkdom die de 11,3 miljoen Belgen
jaarlijks collectief produceren. In 2014 was die schuldgraad ietsje hoger, 106,5 procent, in
2013 ietsje lager, 105,2 procent.
Opvallend: de kans is groot dat onze schuldgraad nog in 'beperkte mate' zal toenemen, merkt
Eurostat op. Volgens de Europese cijferaars moeten de schulden van publieke
ziekenhuizen immers ook meegeteld worden, wat op dit ogenblik niet het geval is.
De cijfers van Eurostat vormen de basis voor de zogenaamde lentevooruitzichten, de
economische prognoses van de Europese Commissie, begin mei. Voor eind deze maand
moeten de EU-landen een economisch hervormingsplan en een stabiliteitsplan indienen bij
Europa. Midden mei volgen dan de jaarlijkse individuele aanbevelingen voor het economisch
en budgettair beleid van de lidstaten.
© Eurostat
De 19 landen van de eurozone torsten eind 2015 samen 9.440 miljard euro schulden, 90,7
procent van het bbp van de eurozone. Griekenland is koploper met een schuldgraad van 177
procent. Aan het andere uiteinde staat Estland, dat met een schuldgraad van nog een 10
procent de facto zo goed als schuldenvrij is.
Belgische schuldgraad in Zuid-Europese koppeloton
De staatsschuld als percentage van het bbp voor de landen uit de eurozone
Griekenland
176.9 %
Italië
132.7 %
Portugal
129.0 %
Cyprus
108.9 %
België
106.0 %
Spanje
99.2 %
Frankrijk
95.8 %
Ierland
93.8 %
Oostenrijk
86.2 %
Slovenië
83.2 %
Duitsland
71.2 %
Nederland
65.1 %
Malta
63.9 %
Finland
63.1 %
Slovakije
52.9 %
Litouwen
42.7 %
Letland
36.4 %
Luxemburg
21.4 %
Estland
9.7 %
Download